Семинар на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози

четвъртък, 14 септември 2017 10:20

В учебно-методичния кабинет на катедра „МИО и бизнес“ се проведе обучение на тема: „Анализ и прогнозиране на международните пазари“, организирано от Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози. Водещ лектор на еднодневния семинар беше доц. д-р Васил Петков, ръководител на Центъра и утвърден преподавател по учебни дисциплини на специалност „Международни икономически отношения“.

Доц. Васил Петков

 

В обучението участваха служители от фирми с преобладаващо експортна дейност от сферата на селското стопанство, парфюмерията и козметиката, химическата промишленост. Участниците се запознаха с особеностите и методиката на изучаването и прогнозирането на международните пазари. Проведена бе дискусия и направен анализ на конкретен международен пазар за определен ретроспективен период, като бе разработена средносрочна прогноза за развитието му. Ползването на съвременна компютърна техника улесни обработката на емпиричните данни.

Много от участниците в семинара проявиха желание да посещават и определени курсове в рамките на магистърските програми на специалност „Международни икономически отношения“. Те получиха и сертификати за успешно преминат курс на обучение на тема: „Анализ и прогнозиране на международните пазари“, подписани от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководителя на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Иван Стойчев и директора на Центъра доц. д-р Васил Петков.

Галерия снимки от Семинар на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози  ...