Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС

понеделник, 24 юли 2017 16:48

Встъпителна пресконференция по проект "Нов учебен корпус на УНСС в гр. София", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 приоритетна ос 3 Регионална образователна инфраструктура, процедура BG16RFOP001-3.003, се проведе на 24 юли 2017 г. в малката конферентна зала на университета. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, Александър Григоров, ръководител на проекта, Любомир Галчев, представител на „Галчев Инженеринг” ЕООД, арх. Георги Савов, архитект на новия корпус, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Добринка Иванова, модератор, журналисти и гости.

Добринка Иванова, проф. Стати Статев, Александър Григоров, Николай Бакърджиев (отляво надясно)

Изпълнението на проекта за нов учебен корпус ще придаде по-академичен вид на УНСС и ще увеличи малко под 20 % капацитета му, посочи проф. Статев. Ректорът изтъкна, че сегашната сграда на университета е с разгърната застроена площ малко над 40 хил. кв. м, но в УНСС вече учат повече от 20 хил. студенти - 16 500 бакалаври и малко под 5 хил. магистри, което прави необходимостта от нов корпус напълно обосновано. При това учебното разписание е от 7,15 сутринта в понеделник до 21 ч. в неделя, посочи проф. Статев и изрази надежда, че след изграждането на новия корпус ще се осъществи и неговата мечта като ректор  -  учебният процес и занятия в университета да започват в 8.30 ч.

По време на пресконференцията

Проф. Статев конкретизира, че на приземно ниво в новата сграда са предвидени и два тестови центъра с по 280 места. Ректорът изтъкна, че УНСС е първият университет у нас, в който бе изграден тестови център и преди 10 години в него започна провеждането на електронни кандидатстудентски изпити, а година по-късно и полагането на електронни изпити на първокурсниците и второкурсниците. С новите два тестови центъра ще се отговори както на потребностите на факултетите и катедрите, така и на други институции с договорни отношения с УНСС, посочи той.

Ректорът представя възможностите за учебния процес в новата сграда

Проф. Статев припомни, че в новия 5-етажен корпус, с разгърната застроена площ 8518 кв. м, ще има четири аули, всяка от които за 250 студенти, четири зали за по 120 студенти, четири зали за по 80 студенти и четири зали за по 40 студенти, 19 преподавателски кабинета, заведение за хранене за студенти със 100 места, подземен паркинг.  

С изпълнението на проекта ще бъдат осъществени две важни цели: намаляване на енергийното потребление и снижаване на вредните емисии, коментира Александър Георгиев. Ръководителят на проекта увери, че изпълнението върви в срок и се очаква работата да приключи съгласно изискванията на оперативна програма „Региони в растеж“.

Подобряването на качеството на образователната среда е една от основните теми на проекта, изтъкна инж. Любомир Галчев. По думите му изграждането на новия корпус ще допринесе и за по-голямата конкурентноспособност на университета.

Инж. Любомир Галчев (вляво)

Архитектът на новия корпус арх. Савов посочи, че при проектирането са спазени всички нормативни изисквания и стремежът за изграждане на една балансирана сграда. По думите му формата й ще кореспондира с останалите корпуси и  ще притежава всички необходими показатели за енергоефективна сграда. Арх. Савов допълни, че са предвидени и топлоизолационни пакети, фасадно осветление и усилване на звука в залите.

Арх. Георги Савов

Общата стойност на инвестицията по проекта, който ще се реализира със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за изпълнение на проект BG 16RFOPOOl-3.003-0005-C01, № РД-02-37-285/07.12.2016 г. "Нов учебен корпус на УНСС в гр. София", е в размер на 11 706 200.00 лв., от които европейско съфинансиране: 3 824 077.72 лв., национално съфинансиране от МРРБ: 674 837.24 лв. и финансиране от държавния бюджет, заложено в тригодишната бюджетна прогноза на МФ и МОН (2017-2019): 7 207 285.04 лв. С тези средства ще се подобри материално-техническата база на най-авторитетния икономически университет в България, посочи Добринка Иванова.

Новата сграда се строи в източната част на учебния комплекс на УНСС, с топла връзка, която ще свързва новия корпус с разположения на запад учебен корпус „З“. Началото на проекта беше поставено на  07.12.2016 г. с подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от датата на подписване на договора до 07.06.2019 г.

 

Галерия снимки от Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УН ...