Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Национална компания Индустриални зони“

понеделник, 17 юли 2017 11:37

Осигуряване на стажове и постоянна заетост на студенти и випускници на нашия университет в компании, опериращи в индустриалните зони на „Национална компания Индустриални зони“ (НКИЗ). Това предвижда меморандумът за сътрудничество, подписан от проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ. 

Проф. Статев и Антоанета Барес

В документа е записано, че двете страни ще обединят усилията си като партньори, които целят придобиване от страна на студентите-стажанти на нови знания и практически умения в реална бизнес среда и тяхната професионална реализация при работодатели от индустриалните зони на НКИЗ.

Сътрудничеството ще се осъществява чрез Междууниверситетския център за развитие на кариерата, който ще информира за възможностите за стажове и свободни работни места. НКИЗ ще участва в корпоративни презентации и информационни срещи в УНСС, в Дните на кариерата и други форуми на нашия университет. 

Координатор на сътрудничеството от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата.

„Национална компания Индустриални зони" ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.

Галерия снимки от   Меморандум за сътрудничество между УНСС  и „Национална компания Индустриални з ...