Семинар за докторанти "Multivariate Time Series Analysis“

По покана на катедра "Финанси" и Центъра за парични и икономически изследвания доц. д-р Амин Лахиани, LEO - University of Orleans, Франция, проведе полудневен семинар за докторанти от университета. Темата на семинара бе "MULTIVARIATE TIME SERIES ANALYSIS". 

Доц. Лахиани

Доц. Лахиани припомни основни постановки и формули в иконометрията при изследване на времеви редове. След това той направи обучение с присъстващите преподаватели и докторанти за работа със софтуера R Load, който позволява анализ на статистически данни и формулиране и доказване на хипотези.  

По време на семинара

Семинарът бе много полезен за бъдещата работа на докторантите по техните дисертации и научни изследвания. 

 

Галерия снимки от Семинар за докторанти "Multivariate Time Series Analysis“ ...