Кръгла маса „Потребителските права в дигиталната сфера”

петък, 09 юни 2017 14:56

Катедра "Частноправни науки" на Юридическия факултет и Международният правен център (ILAC), със съдействието на катедра "Информационни технологии и комуникации" и катедра "Публична администрация", организираха кръгла маса „Потребителските права в дигиталната сфера”. Във форума участваха представители на академичните среди, IT сектора, Комисията за защита на потребителите, Професионалната асоциация на медиаторите, асоциация „Активни потребители“ и др. 

В голямата конферентна зала

На откриването на кръглата маса присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Мирослав Димитров, ръководител на катедра „Частноправни науки“,  доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, доц. д-р Таня Йосифова, катедра „Частноправни науки“, модератор на форума, проф. д-р Камелия Касабова, председател на Комисията за платежни спорове, Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, съдия Любка Стоянова, зам.-председател на Административния съд София-град, адвокат Гинка Христова, адвокат към Международния правен център (ILAC), и др.

Г-н Маргаритов, доц. Йосифова, проф. Статев, съдия Стоянова, адв. Христова (отляво надясно) при откриването на кръглата маса

Днешната кръгла маса е поредна емблематична стъпка в интегрирането както на университетската наука, така и на академичната наука с практиката, защото форумът се провежда съвместно от три катедри от три различни факултета, изтъкна проф. Статев.

Дори да разделим проблематиката, тя е актуална и в двете си съставни части – за правата на потребителите и проблемите в дигиталната сфера, посочи ректорът. Проф. Статев съобщи, че предстои подписването на договор за сътрудничество между УНСС и Комисията за защита на потребителите, което още повече ще интегрира усилията на двете национално значими институции. Той уточни също, че е поканил председателя на КЗП Димитър Маргаритов да изнесе публична лекция в УНСС.

Ректорът проф. Статев приветства участниците във форума 

Проф. Статев благодари на участниците в кръглата маса и изрази увереност, че набелязаните изводи и решения ще стигнат до всички институции, които имат отношение към проблематиката.

Правото е в основата на организацията на обществото, изтъкна доц. Живко Драганов, който посочи, че темата на кръглата маса  е значима, а резултатите й ще дадат ясна визия за проблемите в областта на потребителските права в дигиталната сфера.

Доц. Драганов

Необоснованите практики, пролуките в правната уредба, превратното тълкуване, капаните и злонамерените действия от фирми и дружества, предизвикателствата на интернет и социалните мрежи, както и рисковете за потребителите коментира доц. д-р Мирослав Димитров.

Доц. Димитров

Университетското обучение в областта на дигиталната компетенция и магистърска програма „Електронно управление“ – първата в България, открои доц. д-р Александър Вълков. Той изрази надежда, че темата няма да бъде обсъждана инцидентно, а ще присъства в научния живот на университета.

Доц. Вълков (вдясно)

Проблемите на електронното правителство и въвеждането на система за електронно управление, затрудненията при липсата на специални знания очерта съдия Любка Стоянова.  Адвокат Гинка Христова говори за общата инициатива между юридически експерти, която се фокусира върху научни разработки на юридически тези, както и социалното им отражение, имплементацията на регулации във връзка с интернет, защита на IP и др.

Съдия Стоянова и адвокат Христова (отляво надясно)

Водещ доклад на тема „Практически проблеми на платежните услуги“ в първата сесия на форума изнесе проф. д-р Камелия Касабова. За сключването на договори по електронен път, особеностите при защитата на потребителите, за доверието на потребителите в електронната търговия и най-често срещаните заплахи говори Димитър Маргаритов.

Проф. Камелия Касабова и проф. Стати Статев 

 

Галерия снимки от Кръгла маса „Потребителските права в дигиталната сфера” ...