Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП

четвъртък, 08 юни 2017 9:51

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции (на снимката долу). 

На подписването в БТПП присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Красимир Димитров, директор на дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки". 

Проф. Валентин Гоев, доц. Стела Ралева, доц. Владя Борисова, проф. Валентин Кисимов, Красимир Димитров (от ляво на дясно) 

В документа е записано, че главните приоритети в реализацията на сътрудничеството са съвременната подготовка на високообразовани и квалифицирани кадри, формирането на прагматично ориентирани бъдещи мениджъри и предприемачи, модерното обучение на специалисти по международен бизнес и професионалната специализация на кадри за сферата на търговията.

УНСС и БТПП ще си партнират в разработка на съвместни проекти, реализация на проучвания и анализи от съвместен интерес, експертна и консултантска взаимопомощ, подготовка и реализация на стажантски програми, организиране и провеждане на различни форми на практическо обучение, участие в официални събития и в съвместни инициативи.           

Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е доц. д-р Владя Борисова, а от страна на БТПП - гл. ас. д-р Васил Тодоров, главен секретар на институцията. 

БТПП е единствената бизнес структура, която работи от дълго време по проблемите на интелектуалната собственост. Ще изпращаме студенти от УНСС на стажове при вас, винаги ще бъдем на разположение за взаимноизгодно сътрудничество, ще се опитаме да обединим експертизата си и в други области, включително с продължаваща помощ от страна на БТПП по актуализиране на нашите учебни програми, каза проф. Статев.

Благодаря на ректора проф. Статев, че ни насърчи да официализираме отношенията си, подчерта г-н Симеонов. В нашата библиотека още се пазят дипломни работи на студенти и докторанти от УНСС, които са се допитвали до БТПП за темите на своите дипломни работи и дисертации. Този меморандум ще даде тласък за активизиране на всички дейности, по които досега сме имали сътрудничество. Ще предоставяме на изследователите от вашия университет резултатите от допитвания до бизнеса, отбеляза председателят на БТПП. 

Проф. Статев и г-н Симеонов след подписването на договора 

 

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП ...