Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на финансите

петък, 02 юни 2017 13:19

Университетът за национално и световно стопанство и Министерството на финансите ще обединят усилията си за осъществяване на сътрудничество с цел изграждане на ефективни връзки и механизми за конкретно взаимодействие при въвеждане на добри практики и високи стандарти в обучението и изследователската дейност в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит. Това предвижда рамковото споразумение, подписано от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и министъра на финансите Владислав Горанов и връчено от неговия заместник Кирил Ананиев, възпитаник на нашия университет и носител на почетния знак на УНСС.

Проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Кирил Ананиев

Нашият университет отдавна работи по съвместни проекти с Министерството на финансите. С подписването на това споразумение ще надградим нашето добро партньорство. Имаме нужда едни от други, има още много възможности за разширяване на нашето взаимоизгодно сътрудничество, каза ректорът проф. Статев.

Това е първото споразумение на Министерството на финансите с висше училище. И това не е случайно, защото УНСС е най-старият и най-големият икономически университет в България. Споразумението е само първата крачка, предвиждаме и по-пълен вариант на договор, който ще ни позволи да разширим, да обогатим и да активизираме нашето сътрудничество, подчерта заместник-министър Ананиев. Стремежът ни е връзката да бъде двустранна. Разчитаме на вашата експертиза и опит, подчерта той.

Документът предвижда двете институции съвместно да организират и провеждат дискусии, консултации, обмен на добри практики и опит в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит; УНСС да съдейства при организацията и провеждането на изпитите за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, когато то се осъществява по електронен път чрез обособена информационна система; провеждане на обучения, срещи, семинари, дискусии и конференции по финансово управление и контрол и вътрешен одит; извършване на анализ и оценка на действащото законодателство и предложения за неговото усъвършенстване.

Ректорското ръководство и представителите на Министерството на финансите

В рамковото споразумение е записано също, че УНСС и МФ ще си сътрудничат при осъществяването на проекти от взаимен интерес в развитието и осъществяването на финансовото управление и контрол и вътрешния одит; посещения и учебни стажове на студенти от УНСС в Министерството на финансите, както и осигуряване на лектори на министерството за обучение на наши студенти.

Координатор по изпълнението на рамковото споразумение от страна на УНСС е проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“.

Проф. Статев и г-н Ананиев пред Стената на славата „Преподаватели и възпитаници на УНСС в държавния елит на България“, на която е изписано и неговото име като министър на финансите в служебното правителство (2017 г.)


 

Галерия снимки от Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на финансите ...