Първа среща на ректорското ръководство с новия Студентски съвет

четвъртък, 04 май 2017 10:00

УНСС е единственият университет в страната, в който председателят на Студентският съвет е член на Ректорския съвет. Това показва нашето отношение към студентите и готовността ни да работим заедно. Комуникацията между нас е от изключително значение и допринася за обмена на информация и разрешаването на важни за студентите проблеми, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на първата среща на Ректорския съвет с новоизбрания Студентски съвет.

Ректорът проф. Статев открива срещата в зала „Академична“

Ректорът и неговите заместници информираха студентите за изграждането на нов учебен корпус, продължаващия процес на дигитализация на обучението, отговориха на въпроси, свързани със студентските стажове и студентските бригади, връзката с бизнеса и др.

Доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение

Проф. Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи

Николай Бакърджиев, помощник-ректор

Студентите поставиха актуални въпроси, свързани с учебния процес, изграждането на нов студентски стол, въвеждането на електронна студентска книжка, общежитията, стипендиите и др.

Отляво надясно: докторант Даниел Парушев, председател на Студентския сенат, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, Мартин Петков, секретар на Студентския съвет

Ректорът съобщи, че всеки семестър ще се провеждат такива срещи, на които да бъдат дискутирани въпроси, поставени от членовете на Студентския съвет.

Членовете на Ректорския съвет и на Студентския съвет

 

Галерия снимки от Първа среща на ректорското ръководство с новия Студентски съвет ...