Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет

петък, 28 април 2017 9:53

Новоизбраният Студентски съвет  проведе своя първи обучителен семинар, на който присъстваха членовете му, представители на студенти и докторанти от Комисията по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ), Комисията за отпускане на награди и помощи (КОНП) и Комисията по стипендии на УНСС.

Гост-лектори на семинара бяха гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра „Финанси“ и бивш изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, докторант Яна Вангелова, председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), и Никола Йорданов, управител на Българската асоциация за тренинг и развитие (БАТР). 

По време на лекциите

Членовете на Студентския съвет разискваха важни теми, свързани с организацията и предстоящата работа,  дискутираха по актуални проблеми. Сред темите на проведените лекции бяха: „Място и роля на студентските съвети в системата на висшето образование“ (гл. ас. д-р  Драгомир Стефанов), „Актуални възможности за формирането на практически компетентности и реализиране на мобилности от студентите на УНСС“ (гл.ас. д-р Янко Христозов), „Ролята на Националното представителство в студентското самоуправление“ (докторант Яна Вангелова) и др.

Игри и обучения

Студенти и докторанти взеха участие в интензивни обучения, тренинги и спортни игри, организирани от  Никола Йорданов. Това спомогна за сплотяването на екипа и обединяването му в работата за развитието на студентското самоуправление, образованието и културните ценности. Сред коментираните теми бяха промените в Закона за висшето образование, семестриалните такси, работата на КСБВУ, стипендиите, електронната книжка и др.

Студентският съвет

 

 

 

 

Галерия снимки от Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет ...