Рамков договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“

сряда, 26 април 2017 16:15

Информиране на студентите за стажове и работни позиции, обмен на информация за значими учебни и бизнес прояви, лекции и презентации, семинари, конференция, дискусии и др. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“ ЕООД, респ. катедра „Статистика и иконометрия“, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и управителя на дружеството Светослав Славов (на снимката долу). 

Проф. Статев и г-н Славов

В документа е записано още, че преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“ ще подготвят експертизи, ще дават консултации, ще провеждат статистически проучвания, ще участват в срещи и други, организирани от ГФК България. Специалисти и служители от дружество ще се обучават в УНСС. Страните по договора ще си съдействат и при провеждането на събития от взаимен интерес.

С подписването на договора легитимираме дългосрочното ни активно сътрудничество, заяви ректорът проф. Статев и изрази убедеността си, че то ще се разширява и обогатява.

Високо ценя съвместната ни работа с катедра „Статистика и иконометрия“. Средната възраст на работещите в нашата компания е 29 г. Дейността ни се разширява и затова имаме нужда от още млади хора, заяви г-н Славов.

Проф. Веселка Павлова (вляво) и доц. Соня Чипева

Стремежът ни винаги е бил да разширяваме контактите си с бизнеса, за да приближаваме обучението на нашите студенти до практиката. Радвам се, че сътрудничеството ни с ГФК България дава възможност за това, подчерта проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. 

На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет

Координатор по изпълнението на рамковия договор от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Соня Чипева.

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркети ...