Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“

вторник, 25 април 2017 15:10

УНСС е единственият университет в страната, в който преди повече от 25 години бе разкрита специалност „Интелектуална собственост“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на кръгла маса на тема „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“. Форумът се проведе в навечерието на Световния ден на интелектуалната собственост 26 април и бе организиран от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“.

На откриването му присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, Марчин Олендър, ръководител „Обществена политика и връзки с правителствата в Централна и Източна Европа“ – Гугъл, Георги Дамянов, директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ в Министерството на културата, Мехти Меликов, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България, проф. д-р Станка Тонкова, председател на УС на Българска асоциация за регионални изследвания, д-р Юлиана Томова, издател и съветник към политическия кабинет на министър-председателя по културата, Станимир Въгленов, директор на дирекция „Онлайн проекти“, Медийна група България Холдинг, Любомира Николова, началник на отдел “Продажби”, информационна агенция и радио “Фокус”, Жюстин Томс, мениджър бизнес развитие уеб-агенция ABC Design & Communication, Стояна Георгиева, основател и главен редактор на Медиапул, Стамен Гърбелов, директор на дирекция “Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“, Комисия за защита на конкуренцията, Явор Колев  началник на отдел „Трансгранична престъпност“, ГДБОП-МВР, гл. ас. д-р Николай Крушков, началник кабинет, Министерство на вътрешните работи, експерт по корпоративна и национална сигурност, Александър Ангелов, съучредител и управител на Центъра за творческо обучение, преподаватели от университета, представители на правителствени и неправителствени организации, журналисти и др.  

При откриването на форума. Отдясно наляво: проф. Станка Тонкова, Мехти Меликов, доц. Владя Борисова, проф. Стати Статев, Марчин Олендър, Георги Дамянов

Проф. Статев отбеляза, че за УНСС е привилегия, чест, но и ред да бъде домакин на тази кръгла маса, защото университетът е най-големият в страната със своите над 22 хиляди студенти и най-голямото висше бизнес училище в Югоизточна Европа. С решение на Министерския съвет от 22 март т.г. бе разкрит Институт по творчески индустрии и бизнес, посочи ректорът и коментира, че съществуващият Институт по интелектуална собственост и лидерство не губи значимостта си, защото „проблемните кръгове и на двата института са особено актуални“.

Ректорът благодари на чуждестранните участници, както и на представителите на правителствените и неправителствените организации и бизнеса, които покриват в национален мащаб почти всички структури, които имат пряко отношение към тази изключителна проблематика. През последните години виждаме как издателската индустрия все повече се надига и увеличава своето присъствие спрямо другите индустрии, посочи проф. Статев. Според него това генерира нови бизнес модели за разпространение на печатни и електронни издания в непознати досега форми и трябва да се оцени тяхната икономическа значимост.

В голямата конферентна зала

Ректорът изрази увереност, че разговорите на кръглата маса ще дадат своя принос и ще имат пряко отражение в работата на всички представени институции.  Необходими са нови знания и идеи как да се интерпретира статутът на издателя, дали ще има само авторски или сродни права, дали ще остане само ползвател, конкретизира той. По думите му кръглата маса ще даде научна визия за това, което впоследствие ще се легитимира и защити законово.

Проф. Статев специално изтъкна ролята на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и почетен професор на университета, за създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и специалността „Интелектуална собственост“ преди повече от четвърт век.

Проф. Статев (вдясно) приветства участниците в кръглата маса

В работата си следваме насоката, която проф. Борислав Борисов даде в областта на интелектуалната собственост, и се надяваме, че се справяме добре, посочи доц. Владя Борисова.

Издателската индустрия е една от най-бързо развиващите се, тя е сред тези, които участват във формирането на БВП, ДДС, заетостта и роялти трансфери с лицензионни сделки, посочи доц. Борисова. Тя е на трето място след рекламната и софтуерната индустрия, но е важна защото формира т.нар. националното писмено културно наследство на страната ни.

Доц. Борисова (вляво) коментира проблемите на издателската индустрия

През последните години издателската индустрия претърпя изключително голяма динамика, наложена й от развитието на технологиите, посочи доц. Борисова. Дигиталният пазар и дигиталната среда предизвикаха формиране на нови субекти, на нови платформи за използване и разпространение, на нови бизнес модели. Тези въпроси ни провокираха да организираме днешната кръгла маса. Освен да изясним статута на издателя, добре би било да дискутираме и дали системата на авторското право отговаря на всички нови технологии, очерта проблемните въпроси ръководителят на катедрата.

Участници във форума

Темите, свързани с интелектуалната собственост и нейната реформа, не получават достатъчно внимание, посочи Марчин Олендър. Според него инициативата е в ръцете на  западноевропейските страни-членки на ЕС, но страните от Източна Европа трябва да формират собствена дискусия и да имат по-голямо влияние в Съюза по този въпрос.

От името на Софи Скрив, изпълнителен директор на Европейската асоциация на издателите на вестници, Мехти Меликов благодари на УНСС за организацията на кръглата маса. Липсата на икономическа независимост постави издателския сектор в изключително осакатено, унизено положение. Появиха се многобройни зависимости от политически и характер, посочи той. Меликов оцени предложението на Европейската комисия за допълнителна хармонизация на правата в дигитална среда, които засягат и издателите, за повече от адекватно и като стъпка в защита на целия сектор и на демокрацията.

Цифровата среда, интернет, отправиха гигантско предизвикателство пред авторското право", заяви проф. д-р Виолета Цакова, преподавател в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост. По думите й авторското право и издателските права не могат повече да се приспособяват.

На комплексния икономически и правен статут на издателството, правната му роля на ползвател и субект на управление, както и на новите предизвикателства в цифровата среда се спря  доц. д-р Мария Маркова от  катедрата.

Проф. Цакова и доц. Маркова (отдясно наляво)

Възможностите за единен цифров пазар и целта на Европейската комисия за обединяващо законодателство коментира в изказването си Георги Дамянов.

Галерия снимки от Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ ...