Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово

четвъртък, 20 април 2017 10:23

Двадесет преподаватели и служители, докторанти  и студенти от УНСС дариха 1200 книги за  възстановяване дейността на читалище "Надежда 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Съюзът на учените в България, секция "Социологически науки".

Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и проф. д.с.н. Соня Илиева, представител на кметството и Шуменския университет, подписаха договор за дарение (на снимката долу).

В инициативата взеха участие и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан на Общоикономическия факултет, студенти-доброволци от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология“ на нашия университет.

Проф. Гоев, проф. Илиева, проф. Статев и доц. Стоянова (отдясно наляво) при подписването на договора

Галерия снимки от Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово ...