Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия"

вторник, 04 април 2017 15:38

Представители на академичните среди, държавните институции, гражданските и творческите организации участваха в кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“. Форумът бе организиран от Центъра за аудиовизуална политика и медийни изследвания и катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, в партньорство с Обсерваторията по икономика на културата, Асоциацията на филмовите продуценти, Асоциацията на българските оператори и Българската асоциация на кинорежисьорите. Целта на кръглата маса бе да бъде поставен въпросът за ефективността на публичните разходи за българската филмова индустрия и нейното устойчиво развитие.

По време на форума

От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в кръглата маса приветства проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС. Той акцентира върху важността на темата и многообразието на поставените проблеми, като изрази увереност, че дискусиите ще набележат идеи и ефективни решения.

Проф. Гоев (вляво) приветства участниците в кръглата маса. Вляво от него: доц. Биляна Томова, вдясно: д-р Диана Андреева и проф. Петко Тодоров

През последната година Центърът за аудиовизуална политика и медийни изследвания организира четири форума по проблеми, които имат особена значимост в публичното пространство, отбеляза директорът на Центъра проф. д-р Петко Тодоров. Той се спря на връзката между икономиката и творческите индустрии, модела, по който се оценява устойчивостта на филмовата индустрия, като набеляза пет проблемни полета с около 40 показатели. УНСС е мястото, където този модел може да бъде установен, посочи проф. Тодоров.

Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ в Столичната община, прочете приветствен адрес от кмета Йорданка Фандъкова. Генова коментира програмите и календара на културните прояви в София, работата в столичните училища и др.

Участници в кръглата маса

В презентация д-р Диана Андреева от катедра „Медии и обществени комуникации, модератор на форума, набеляза  проблемните зони по темата. Тя се спря на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм, направи сравнителен анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия на европейските страни,  открои стратегията на Столичната община, коментира въпроса за осигуряване на автономността на Националния филмов център, необходимостта от устойчиво развитие. Филмовата индустрия има право да поиска на висок глас адекватно финансиране и управление, категорична бе д-р Андреева.

В голямата конферентна зала

На форума бяха коментирани и икономическият принос на българската филмова индустрия, промяната на нормативната уредба, алтернативните източници за финансиране на българската филмова индустрия, работата на режисьорите и продуцентската институция, разширяването и развитието на зрителската аудитория в българското кино и др. Вниманието на участниците бе насочено и към устойчивото развитие на кинофестивалите у нас и дигитализацията на българското филмово наследство.

По време на дискусиите

В изказванията си доц. д-р Биляна Томова от катедра „Медии и обществени комуникации“, председателите на Асоциацията на филмовите продуценти, Българската асоциация на кинорежисьорите и Асоциацията на българските оператори детайлно очертаха проблемите и пътищата за решаването им. Участниците в кръглата маса ги обсъдиха и в отворена дискусия.

Галерия снимки от Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" ...