Публична лекция "Стратегическо управление на нестопански организации и изграждане на високоефективни екипи”

четвъртък, 30 март 2017 0:00

Публична лекция на тема "Стратегическо управление на нестопански организации и изграждане на високоефективни екипи" изнесе Слава Кръстева, мениджър „Човешки ресурси и администрация“ във фондация „За нашите деца”. Събитието, организирано съвместно с катедра „Публична администрация” и фондацията, се проведе в малката конферентна зала на УНСС. На него присъстваха доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация”, доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедрата, студенти и гости.

В малката конферентна зала

Присъстващите имаха възможността да се запознаят с работата и целите на фондацията, която  предоставя професионални социални услуги на най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянни, сигурни и развиващи се семейни отношения. В нея работят 60 висококвалифицирани специалисти, а за 23 години „За нашите деца“ е подкрепила над 8000 нуждаещи се, посочи Слава Кръстева Лекторът разясни начина за получаване на помощи и грижите, които неправителствената организация осигурява. По думите й бедността и липсата на подкрепа са основни фактори, които карат хората да изоставят децата си. „Стремим се да намалим броя им”, изтъкна Кръстева.

Студентите

Мениджърът се спря на философията на фондацията, чиято основна ценност са хората в нея, а постоянното им професионално развитие е пътят за постигане на целите. Кръстева определи и задачите пред неправителствената организация: предоставянето на по-голям брой и обем на качествени социални услуги за децата и семействата им, постигането на високо ниво на организационно управление.

По време на лекцията

Слава Кръстева показа модел за организационно развитие - от основите на бизнеса до корпоративната култура. Според нея всяка голяма организация трябва да е добре структурирана, за да работи успешно. „Стремежът към по-високо качество трябва да е ежедневен процес”, допълни тя.

Присъстващите бяха разделени в три групи, на всяка от които беше поставена практическа задача.

Галерия снимки от Публична лекция "Стратегическо управление на нестопански организации и изграждан ...