Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД

четвъртък, 30 март 2017 9:05

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейност между двете институции.

Проф. Статев и г-н Крал подписват договора
 

Документът предвижда: подобряване на достъпа до висше образование по специалности в областта на енергетиката чрез популяризиране  и старт в кариерата; стажантски програми в предприятията на дружествата от ЧЕЗ; оптимизиране на качеството на обучението (практическо и теоретично) по бакалавърски и магистърски програми чрез осигуряване на лектори, които са доказани професионалисти в реалния сектор (производство, разпределение, снабдяване, пласмент на електрическа енергия и енергиен мениджмънт); участието на студенти в практически занимания и усъвършенстване на практическата им подготовка; повишаване на знанията и квалификацията на специалистите от ЧЕЗ чрез обучение по бакалавърски, магистърски и докторантски програми в УНСС и др.

Ректорското ръководство и представителите на ЧЕЗ

Програмата за съвместната дейност включва изготвяне на учебен план и програма на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“, ОКС „бакалавър“, развитие на магистърската програма „Енергиен мениджмънт“, осигуряване на квоти за стажанти от икономически специалности по европейски проекти на ЧЕЗ и др.          

Галерия снимки от Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД ...