Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач

сряда, 29 март 2017 14:53

„Предприемачество за студенти“ в отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач, бе темата на лекцията от Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк с лектор Филип Генов, старши мениджър „Специални проекти“ в банката.

Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк е в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на икономиката, посочи доц. Радко Радев, директор на Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност“ (u2b), организатор на публичната лекция. Програмата цели да допълни теоретичната подготовка на студентите с практически примери от реалния бизнес, изтъкна той и насочи вниманието към темата на лекцията и възможността студентите да получат практически съвети за предприемачеството.

На лекцията присъства и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, заслужил професор на УНСС, директор на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“.

Филип Генов, доц. Радко Радев и проф. Кирил Тодоров (отдясно наляво)

Банковият бизнес с факти очерта Филип Генов, банкер с над 20-годишен опит на високи мениджърски позиции в България и по света. Той насочи вниманието към корпоративния интерес и корпоративните партньори, като подчерта че успехът в съвременния свят в най-голяма степен зависи от правилните партньори и спомоществователи. Силата на предприемаческия интерес е да се намират седем решения там, където другите откриват само три, даде своеобразен еквивалент за успеха банкерът.

В голямата конферентна зала

С факти и графики, с въпроси и отговори към присъстващите, с примери и публикации, лекторът насочи вниманието към същината на предприемаческата дейност и пазара в България. Повече от 90% от българските компании и домакинства изпитват сериозна необходимост от подобряване на ефективността – промени, свързани с иновации, автоматизация, оптимизации и др., посочи Генов. Намирането на решения там, където повечето хора откриват негативни новини, е един от ключовете към успешния бизнес.

По време на лекцията

Недостатъците на нашата страна ни правят амбициозни и желаещи да се променяме, определи  необходимата нагласа Генов. Според цитираните данни българската икономика предоставя сериозни възможности за инвестиции в подобряване на ефективността. Банкерът даде пример със здравеопазването, където 4.5% от българските лекари изписват рецепти електронно, сравнено с 27% за ЕС, а 8.7% обменят медицинска информация по електронен път с други участници на пазара при 36% за ЕС. Подобна е картината и по отношение на енергийната ефективност – българските домакинства и фирми потребяват до 80% повече енергия от средното ниво за Европейския съюз, конкретизира Генов. Лекторът посочи също, че България сега е най-големият генератор на стартиращи компании в Източна Европа.

Участници в срещата

Галерия снимки от Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприем ...