Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW

понеделник, 27 март 2017 11:17

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) изготви и публикува специално проучване, според което УНСС е един от най-успешните партньори на Института по програмата „Партньор в обучението“ (Partners in Learning). Целта на проучването е да промотира програмата сред други висши училища по света. В него нашият университет е определен като „едно от най-утвърдените висши училища в Европа, което има отлични традиции в предоставянето на образователни услуги на световно ниво. С над 20 000 студенти и над 500 преподаватели, УНСС е добре известен със своя образователен опит и често е наричан от работодателите „Българският Харвард“.

Виж страницата в голям формат.

Проучването е изготвено с участието на гл.ас. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ и координатор по партньорското споразумение между УНСС и ICAEW. Публикувано е на официалната страница на Института - виж тук.

УНСС е партньор на ICAEW по програмата “Partner in Learning” от края на 2014 г. Партньорството бе постигнато в рамките на проект НИД НИ 1–1/2013, целящ постигането на международно признат профил на обучението във Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Проектът бе иницииран от декана факултета проф. д-р Снежана Башева и ръководен от доц. д-р Румяна Пожаревска. Голям принос за неговата реализация имаха: доц. д-р Силвия Трифонова, гл.ас. д-р Христо Маврудиев, гл.ас. д-р Тома Дончев, докторант Николай Кацарски и ст.пр. Калина Братанова. В рамките на проекта ICAEW акредитира обучението в бакалавърските програми на Финансово-счетоводния факултет като призна на студентите на факултета шест от общо петнадесетте изпита за международно признатата професионална квалификация на ICAEW (ACA qualification). С това университетът ни стана един от малкото в света, предлагащи най-релевантното на съвременните изисквания образование по счетоводство, финанси и финансов контрол. Актуална информация относно признаването на изпити можете да откриете тук

От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два изпита от квалификацията на ICAEW (ACA qualification), което ще бъде обявено своевременно.

Галерия снимки от Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW ...