Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“

понеделник, 27 март 2017 9:39

Продължава успешната съвместна дейност на УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ ЕООД. След подписването на споразумение за сътрудничество между университета и международната компания (24 юни 2016 г.), се проведоха няколко успешни инициативи - конкурс за студентско есе, гостуване на лектори, презентации и др.

Посещението в офисите на фирмата бе договорено при срещата между ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на „Съдърланд Глобъл Сървисиз България“ Димитър Гълъбов. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и координатор по споразумението от страна на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет,  преподаватели и студенти от УНСС бяха на срещата в „Съдърланд“. 

Димитър Гълъбов по време на презентацията

Димитър Гълъбов представи накратко международната компания, успешната й дейност през последните години, клиентите и персонала й. Той изтъкна много доброто сътрудничество с  УНСС и подчерта, че работещите във фирмата, завършили нашия университет, са с отлична подготовка. „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ е лидер в сферата на аутсорсинга на бизнес процеси, работи с компании от световния топ 500 и има офиси в София, Варна и Бургас.

Участниците в дискусията (проф. Гоев и проф. Димитров вляво)

Катерина Куртева,  мениджър „Връзка с образователни институции“,  представи възможностите за работа и практика на студентите от УНСС – ден на отворените врати, стажове, чуждоезикова академия, гъвкаво работно време и др. Представителите на Студентския съвет потвърдиха интереса на младите хора към разширяване на сътрудничеството и участието в тези инициативи.

Катерина Куртева по време на презентацията

След обиколка в някои от офисите на „Съдърланд“, работещи за клиенти като Google, Amazon, Spotify и др., се проведе дискусия. 

Част от  участниците в дискусията (в средата Димитър Гълъбов и проф. Димитър Димитров, най-вдясно - Кристиян Маджуров)

 

Галерия снимки от Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ ...