Меморандум за сътрудничество между УНСС и БАКР - Агенция за кредитен рейтинг

четвъртък, 16 март 2017 12:15

Провеждане на лекции, семинари кръгли маси, бизнес форуми, осигуряване на шансове за кариерно развитие и реализация на наши студенти чрез стажантски програми и наемане на работа, организиране на съвместни емпирични изследвания и др. Това предвижда меморандумът между УНСС и БАКР – Агенция за кредитен рейтинг, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Христо Михайловски, изпълнителен директор на агенцията. 

Проф. Статев и г-н Михайловски

В документа се посочва още, че двете институции ще си партнират в съвместно кандидатстване по проекти, участие в научни форуми, подготовката на експертизи и др.

Координатори по изпълнението на меморандума са: гл.ас. Петкан Илиев, катедра „Икономикс“, УНСС, и д-р Кирил Григоров, прокурист, БАКР.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и БАКР - Агенция за кредитен рейтинг ...