Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“

сряда, 15 март 2017 16:06

Представители на академичната наука, изпълнителната власт, бизнеса, НСИ, БАН, фирми и браншови организации участваха в конференция на тема „Проблеми и решения за малките и средните предприятия“, която се проведе в университета.

На организирания от  УНСС, Министерството на икономиката и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК) форум, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“, зам.-министрите на икономиката Лъчезар Борисов и Любомир Ганчев, Георги Чернев, председател на СТПК, модератор на конференцията, Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, и др. 

При откриването на конференцията. Отляво надясно: проф. Валентин Гоев, инж. Димитър Манолов, Любомир Ганчев, Георги Чернев, проф. Стати Статев, Лъчезар Борисов, Мариета Захариева, доц. Иван Стойчев

По време на форума

Като значим национален форум определи конференцията проф. Стати Статев, който подчерта, че тя е и поредното събитие, организирано съвместно с един от най-активните партньори на УНСС – Софийската търговско-промишлена камара. Ректорът благодари на всички институции, участващи с представители на най-високо ниво. Това показва нагласата на изпълнителната власт и държавата да се обърнат с лице към тази проблематика, посочи той.

Проф. Статев изтъкна и голямото академично присъствие на форума.

Проф. Статев приветства участниците в конференцията

След тази конференция ще трябва да продължим перманентно разговора за малките и средните предприятия, каза ректорът и посочи необходимостта от бъдещи издания на форума. Той коментира факта, че 99,8 на сто от предприятията в страната, които са в категорията малки и средни предприятия, често са определяни като „гръбнака на нашата индустрия“. Проф. Статев изрази очакванията си за ползотворен разговор и съдържателен форум, в който да бъдат добре формулирани и обсъдени проблемите.

В конферентната зала

Надяваме се, че тази конференция ще стане ежегодна, като предвиждаме в бъдеще да организираме и конкурс за малките и средни предприятия, посочи Георги Чернев. За да се постигне растеж на икономиката по-голям от 3 на сто е необходимо да се провеждат нови политики за подкрепа на браншовите и регионалните камари, отбеляза той.

За проблемите на малките и средните предприятия, „които често се водят като придатък на една икономическа верига“, говори и инж. Димитър Манолов. Той коментира неяснотите в този икономически комплекс и угрозата от загубата на работа, като конкретизира, че темата е твърде обширна и не може да бъде изчерпана в една дискусия.

Министерството на икономиката се включва в многопосочен диалог по проблематиката, който досега беше занемарен, посочи зам.-министър Ганчев. Той акцентира върху регулярния и и ефективен разговор с бизнес организациите за намиране на общи решения, насочени към подобряване на бизнес средата и осигуряване на благоприятни условия за ускорено икономическо развитие.

Димитър Манолов (вляво) и Любомир Ганчев

Ангажирани сме и работим върху всички фактори на икономическия растеж, акцентира Лъчезар Борисов. Зам.-министърът се спря на възможностите за финансиране на малките и средните предприятия, оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., Индустрия 4.0 и др.

Има необходимост от създаването на дигитална инфраструктура от малки и средни предприятия и комуникацията помежду им, конкретизира Мариета Захариева. Практическата цел е тези предприятия да си взаимодействат, посочи изпълнителният директор на ИАНМСП и коментира разделенията по отрасли, измеренията на браншови принцип, както и мерките по европрограмите, Националния иновационен фонд, програма „Хоризонт 2020“ и др.

Лъчезар Борисов Мариета Захариева

Участниците в дискусията коментираха широк кръг от проблеми.

Докладите на форума ще бъдат издадени в специален сборник.

Конференцията бе предавана на живо в интернет.    

Галерия снимки от Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ ...