Изследователи от УНСС са представени в бюлетина на международния проект Euromod

Екип от изследователи, сред които доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката и преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“, и доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“, са представени в бюлетина на международния проект Euromod.

Изследователите от нашия университет са част от националния екип за България с водеща институция УНСС, координиран от Института за социални и икономически изследвания ISER, в Университета Essex, Великобритания - Newsletters | EUROMOD.

 Бюлетинът

 

Галерия снимки от Изследователи от УНСС са представени в бюлетина на международния проект Euromod ...