Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение"

четвъртък, 09 март 2017 14:38

Първа среща на консорциума на координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение (социално-икономически и екологични ефекти) (eMobilita)“ се проведе в университета. В нея участваха представители на организациите, включени в проекта - Икономическият университет в Братислава, Словакия, Университетът Рим 3, Италия, Солунският университет „Аристотел“, Гърция, както и фирми от България, Словакия и Италия.

В малката конферентна зала

Целта на първата среща бе да бъдат обсъдени и приети важни решения, свързани с научните изследвания в рамките на проекта, както и неговото цялостно изпълнение. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. Грегори Заротиадис от Университета „Аристотел“ (AUTH), Солун, координатор на проекта, проф. д-р инж. Фердинанд Даньо, ректор на Икономическия университет в Братислава, проф. д-р Франческо Асдрубали от Университет Рим 3 (UNIROMA 3), проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет "Управление и администрация", проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Станка Тонкова, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти, проф. д-р Христо Катранджиев, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Управление и администрация", главен секретар по дистанционно обучение на УНСС, Антоанета Матеева, главен експерт, референт за европейски програми и международни организации, БАН, Илия Леков, председател на Националната браншова организация Индустриален клъстер “Електромобили” (ИКЕМ), и др.

Проф. Стати Статев приветства участниците във форума. Вляво – проф. Станка Тонкова, вдясно – Антоанета Матеева

В приветствието си към участниците в срещата проф. Статев изтъкна, че университетът-домакин УНСС има сключени дългогодишни договори за академично сътрудничество с Икономическия университет в Братислава, Университета „Аристотел“ (AUTH) в Солун, както и с италиански висши училища. Ректорът изрази убеденост, че електромобилният транспорт има голямо значение в съвременния свят, затова трябва да се дискутират и решат много проблеми, свързани с него. Тази среща е много важна и се надявам да бъде ползотворна, изтъкна проф. Статев.

Ректорът представи пред гостите УНСС – най-големият университет в Югоизточна Европа, с над 22 000 студенти.

По време на срещата

Убедеността си в позитивните и креативни решения, които ще се вземат на срещата, изрази и Антоанета Матеева. Тя посочи, че проектът е с огромна значимост.

Участниците в срещата проследиха презентациите на Марио Спатафора, генерален секретар на италианската банкова асоциация ЕФФЕБИ, на Университета „Аристотел“ в Солун, на Икономическия университет в Братислава, на Университета Рим 3 и на Словенската асоциация за електромобилност (SEVA). В тях бяха коментирани възможностите на институциите за участие в проекта.

Участници в проекта

От 1 март 2017 г. УНСС започна изпълнението на проект 734459 „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение (социално-икономически и екологични ефекти) (eMobilita) по дейности „Мария Склодовска-Кюри“ на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Проектът, разработен от Центъра за изследователски и образователни проекти, предвижда изследване на условията, предпоставките и стимулите за интегриране на електромобили в обществения транспорт и разработване на пътна карта за тяхното внедряване. За изпълнението му УНСС координира консорциум, включващ Икономическият университет в Братислава, Словакия, Университетът Рим 3, Италия, Солунският университет „Аристотел“, Гърция, както и фирми от България, Словакия и Италия.

През ноември 2013 г., по време на посещението на българския държавен глава в Словакия,  ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев и първият зам.-ректор на Икономическия университет в Братислава проф. д-р инж. Фердинанд Даньо (сега ректор на висшето училище), подписаха споразумение за сътрудничество между българския и словашкия университет (на снимката долу).

Ръководителите на двете академични институции се споразумяха да развиват форми на сътрудничество, включително в развитието на интеруниверситетски програми и проекти, в установяването на преки контакти в конкретни области, в интерес на двата университета.

 

Галерия снимки от Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт  ...