Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“

понеделник, 06 март 2017 13:36

Трима студенти от нашия университет спечелиха конкурса за есе, иницииран в резултат на партньорските взаимоотношения между УНСС и международната компания „Съдърланд Глобъл Сървисиз“. В конкурса се включиха 80 студенти от университета, които писаха на тема: „Как мога да направя обществото ни по-добро?“ или „Какво е най-голямото ми постижение?“.

Наградите на победителите Христиана Демирева, IV курс, „Международни отношения“, Иво Тодоров, I курс, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“, и Николай Иванов, IV курс, „Международни икономически отношения“, бяха връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на компанията Димитър Гълъбов, възпитаник на УНСС.

Отляво надясно: проф. д.ик.н. Стати Статев, Николай Иванов, Христиана Демирева, Димитър Гълбов, Иво Тодоров

На връчването на наградите присъстваха също проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по проекта за сътрудничество, доц. д-р Силвия Терезова, зам.-декан по учебната работа на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Икономика на търговията“, гл. ас. д-р Нончо Димитров, Катерина Куртева, мениджър „Връзка с образователни институции“ на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ (на снимката долу)

„Имаме поле за още по-сериозни изяви като публични лекции и презентации, по-силно присъствие на „Съдърланд“ в обучението, защото компанията има какво да покаже на нашите студенти“, каза проф. Статев. Ректорът отбеляза, че стипендиантската програма, за която се бяха договорили двете институции, вече работи и трябва да бъде популяризирана. Той посочи също, че със своите разработки, студентите победители ще могат да кандидатстват и за европейски стипендии за специални постижения.

Димитър Гълъбов благодари на ректора и проф. Димитров за успешното сътрудничеството. „Сложихме основата, но тепърва трябва да градим. Изключително сме впечатлени от гъвкавостта на това партньорство, обсъждането на идеи и добрата реализация“, подчерта директорът. Той коментира и големия студентски интерес към стипендиантската програма на компанията. Очакванията му са да бъдат осъществени още инициативи, каквато е и първата Академия на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ за повишаване нивото на чуждоезикови умения. Тя ще е необходимо допълнение към академичното обучение, посочи Гълъбов.

Проф. Димитров сподели, че вече са проведени работни срещи, кръгли маси и публични лекции, предстои организирането и на още съвместни събития. 

През 2016 г. ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и директорът на „Съдърланд глобъл сървисиз“ за България Димитър Гълъбов подписаха споразумение за сътрудничество между УНСС и международната компания. Партньорите обединяват усилията си за изграждане на висококвалифицирани специалисти с висше образование и успешната им професионална реализация.

Основана през 1986 г. „Съдърланд глобъл сървисиз“  е глобална организация за трансформация на процеси, която предлага интегриран пакет от бек-офис и фронт-офис услуги, поддържащи целия клиентски цикъл. На глобално ниво тя е една от най-големите компании за трансформация на процеси, обслужваща клиенти във всички основни индустриални вертикали. През 2008 г. в София отваря врати многоезиков офис за обслужване на клиенти. Оттогава до днес в България "Съдърланд "достига 1600 служители в четири различни офиса – два в София, един в Бургас и един във Варна. Екипът от професионалисти предлага техническо обслужване и обслужване на клиенти на повече от 16 европейски езика.

Галерия снимки от Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ ...