Ректорското ръководство се срещна с новоизбрания Студентски сенат

четвъртък, 23 февруари 2017 15:17

Убеден съм, че във ваше лице ще имаме отговорен партньор, защото целта е обща – да работим за УНСС. Вие имате честта, но и отговорността да сте лидерите на 22-хилядното студентско семейство на нашия университет. От сърце ви желая “На добър час!“. С тези думи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към новоизбрания Студентски сенат. 

Ректорът проф. Стати Статев и студентският лидер Кристиян Маджуров

Членовете на Ректорския съвет и на Студентския сенат обсъдиха предстоящите задачи, необходимостта от все по-активно участие на студентите в академичния живот, както и възможностите за постоянна комуникация между ректорското и студентското ръководство, участието на повече студенти в научни прояви и др.  

Ректорският съвет и Студентският сенат

Новите членове на Студентския сенат са: Кристиян Маджуров, Мартин Петков, Даниел Парушев – докторант, Веселин Андреев, Георги Стаматов, Данита Бърдарова и Мелани Захариева.

Галерия снимки от Ректорското ръководство се срещна с новоизбрания Студентски сенат ...