Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г.

Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. се проведе в университета. На срещата в голямата конферентна зала присъстваха доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, Алберт Пашов, зам.-председател на секцията на ЕСН (Еразмус Стюдънт Нетуърк) към университета и Education officer към ЕСН България, студенти и докторанти.

В голямата конферентна зала
Доц. Тошева открива срещата. Вляво: д-р Дамянов, вдясно - Дарио Диониси 

Работата на УЦМПС и програмата на Европейския съюз в областта на висшето образование  „Еразъм+“ представи доц. Екатерина Тошева. Тя се спря на участието на УНСС в обмена на студенти и преподаватели, основаващо се на Университетската харта Еразъм, предоставена от Европейската комисия  след специална селекционна процедура, открои възможностите за мобилността по програмата, подбора на студенти и докторанти за участие в нея.

Участници в срещата

Доц. Тошева акцентира върху предстоящата селекционна процедура, която се обявява и провежда от УЦМСП в края на февруари и началото на март, спря се и на предоставянето на определена финансова помощ (грант) за осъществяването на мобилността.

Доц. Екатерина Тошева и Дарио Диониси

В презентация Дарио Диониси, сътрудник на УЦМСП, открои най-същественото по програмата „Еразъм+“, създадена преди 30 години. Той посочи, че през 2016 г. Центърът е осъществил 148 мобилности на студенти и докторанти от УНСС в университети в Германия, Австрия, Белгия, Холандия, Италия, Испания и други страни. Сред полезните ефекти на програмата Дарио посочи достъпа до други висши образователни системи, различни от българската, задълбочаване на познанията и компетенциите в съответната научна област, усъвършенстване на владеенето на чужди езици, самооценката на личностното ниво „отвън“, необходимия стаж в чужбина, комуникирането с колеги от други страни, опознаването на културата на други държави. Дарио сподели и своя опит от мобилността си по „Еразъм+“ в университета във Флоренция, Италия.

По време на информационната среща

Присъстващите на срещата студенти и докторанти се информираха за правото си за участие в програмата, изискванията за кандидатстване, избора на чуждестранен университет. Алберт Пашов, магистър в УНСС, специалност „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“, представи сдружението ЕСН – международна доброволческа неправителствена организация с нестопанска цел, призната от ЕК за неин официален партньор в промотирането на програмите за студентска мобилност и защита на правата на международните студенти. Алберт и колежката му Йоана разказаха за своите пребивавания в чуждестранни висши училища.

Алберт и Йоана разказаха за своето участие по програма "Еразъм+"

Галерия снимки от Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 ...