Първа инициатива след споразумение за сътрудничество между УНСС и Фондация „Клийнтех България“

понеделник, 06 февруари 2017 16:28

Споразумение за сътрудничество бе сключено между УНСС и Регионалния център за иновации за климата към Climate-KIC (EIT) в България, координиран на територията на страната от Фондация „Клийнтех България”.

В резултат на споразумението студентите, докторантите и преподавателите на университета получават възможности за допълнителни знания и развитие на предприемачески умения в областта на нисковъглеродната икономика и чистите технологии; достъп до обучение по дисциплини, свързани с климатичните промени; работа с европейски партньори за развитие на научноизследователски, иновационни и образователни проекти; подкрепа за развитие на таланти чрез международен обмен, акселераторски програми и обучения за студентите на УНСС; засилване на международния обмен на добри преподавателски и управленски практики, знание и кадри.

В първата съвместна инициатива два екипа от университета взеха участие във финалите на състезанието Start-UP Универсиада. То бе насочено към студенти с предприемачески идеи  от престижни университети в България и организирано съвместно с Фондация Клийнтех България.

Екипите от нашия университет

Гергана Маринова, докторант от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ към УНСС, представи идея за намаляване на въздействието върху климата чрез своя проект „Звездичка“ (на снимката долу).

Проектът цели да допринесе за информираността на хората относно воденето на екологосъобразен начин на живот и използването на наличната информация за това. Продуктът е платформа, обединяваща разнообразна информация за екологосъобразен начин на живот.

Давид Стоянов, студент III курс, специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“, представи своя проект „City needs space” (на снимката долу).

Това е мобилно приложение (апликация), имащо за цел да улесни всеки шофьор, изпитващ затруднения при намирането на паркомясто за своя автомобил. То спестява пари, време и главоболия на потребителите му, спомага и за подобряването на въздуха в градската среда. Членовете на екипа смятат, че замърсяването може да бъде редуцирано и приложението е стъпка към формирането на по-добра среда за живот.

Участниците преминаха през два етапа на обучение и получиха сертификати. Лектор на полудневното обучение в УНСС бе гл. ас. д-р Нина Типова.

Споразумението се администрира от катедра „Икономика на природните ресурси“, контактните лица са доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Елка Василева и гл. ас. д-р Нина Типова.

Галерия снимки от Първа инициатива след споразумение за сътрудничество между УНСС и Фондация „Клий ...