Кръгла маса „Медиацията – пътища, проблеми, предизвикателства“

сряда, 18 януари 2017 16:02

„Медиацията – пътища, проблеми, предизвикателства“ бе темата на кръгла маса, която се проведе в малката конферентна зала на университета. Събитието бе част от дейностите по проекта за стратегическо партньорство Еразъм+ „Онлайн обучителна платформа по медиация“, в която си партнират УНСС, Университетът на Генуа, Италия, университетът „Tуриба”, Латвия, университетът „Миколас Ромерис”, Литва, университетът „Грац”, Австрия, и Университетът по икономика в Прага, Чехия.

На форума, посветен на бъдещето на медиацията и нейното приложение в България, присъстваха доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, зам.-деканът доц. д-р Гергана Боянова, Елиза Николова, председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България, Юлия Раданова, медиатор и управляващ съдружник в Legal Solutions Partners, представители на съдебната система, на Омбудсмана на Р България, утвърдени медиатори от страната и чужбина. Чрез скайп връзка с доклади и коментари се включиха Дана Рона, медиатор и адвокат, преподавател от латвийския университет „Turiba”, Томас Валенти, арбитър и медиатор от Чикаго, САЩ, Сабине Уолш, медиатор от Ирландия и др.

Доц. Живко Драганов открива кръглата маса. Вляво: доц. Гергана Боянова и Юлия Раданова

Това е първата за 2017 г. кръгла маса на Юридическия факултет, посочи при откриването й доц. Живко Драганов, който открои пред участниците актуалността на обсъжданата проблематика.  

Какво е успешна медиация, достатъчно ли е сертифицирането на медиацията, за да се гарантира качеството й, какви са теорията и практическите умения на медиатора коментира Елиза Николова. Тя се спря на онлайн платформата, правната рамка, процедурите и етичните правила, като акцентира върху обучението по медиация. Председателят на Професионалната асоциация на медиаторите в България конкретизира какво трябва да е обучението по медиация в гимназиите и университетите – като свободно избираеми дисциплини, факултативна дисциплина, часове по медиация, магистърски програми, следдипломна квалификация и др.

В малката конферентна зала

Опита в преподаването на медиацията в Юридическия факултет на УНСС коментира Юлия Раданова в презентацията си „Сравнителен анализ на обученията по медиация“. Тя се спря на онлайн обучителната платформа като посочи, че целите на проекта са дигитализация на образователния процес и организиране, администриране и провеждане на учебна медиация. Дългосрочната му цел Раданова определи като „практика в най-широка среда“.

Елиза Николова

Медиацията е ефективен интердисциплинарен метод за разрешаване на спорове, при който правните науки, предприемачеството, администрацията и психологията се преплитат. През последните години Европейският съюз възприе тези алтернативни начини за уреждане на спорове (АРС) заради техните основни характеристики, които са ефективност с оглед на време и на разходи. Приложимото законодателство – и на национално, и на европейско ниво - е изцяло подготвено да изпълни поставените цели за ефективна употреба на способи за АРС. Въпреки това, в своите практически измерения, процесът по приложение все още не е доразвит в повечето, ако не и във всички държави-членки.

Участници във форума

През септември 2016 г. университетът „Туриба”, Латвия, в сътрудничество с пет висши училища – Университета в Генуа, Италия, университета „Миколас Ромерис”, Литва, УНСС, България, университета „Грац”, Австрия, и Университета по икономика, Прага, Чехия, започнаха да прилагат проекта Еразъм+ за стратегическо партньорство. Този проект обединява експерти и професионални медиатори от шест държави.

Целта на проекта е да създаде, разработи, поддържа и въведе в учебната програма на партниращите си университети онлайн образователна платформа, която да служи като база данни за информация и материали по медиация и да се използва като инструмент за организиране на симулирани сесии по медиация между студенти. Платформата по медиация ще бъде отворена и достъпна от март 2019 г. за всеки университет или обучителна институция, преподаващи медиация.

Партньорите ще организират и обучителни дейности за преподаватели и студенти. Ще бъдат изработени учебен материал по методология и наръчник с полезни практики, които да служат на преподаватели в организирането на последващи симулирани сесии и състезания по медиация.

Галерия снимки от Кръгла маса „Медиацията – пътища, проблеми, предизвикателства“ ...