Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“

На 30 декември 2016 г. в Юридическия факултет се проведе международен семинар на тема „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“.

Семинарът бе организиран по инициатива на д-р Анджело Фераро от департамента „Право и икономика“ към университета „Реджо Калабрия“, Италия.

По време на семинара

Във форума взеха участие осем студенти от Италия, а от страна на Юридическия факултет - деканът доц. д.ю.н. Живко Драганов, доц. д-р Константин Танев и докторант Стоян Лазаров.

Доц. Драганов (вляво) и доц. Танев (вдясно)

Д-р Анджело Фераро предложи да бъде сключен договор между българския и италианския университет за обмен по програма Еразъм, както и включването на преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на УНСС в международната университетска мрежа за изследване на европейското потребителско право.

Италианските студенти

Галерия снимки от Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на пра ...