Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти

вторник, 20 декември 2016 8:53

По време на Общото събрание ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи плакети и свидетелства на преподавателите, удостоени от Академичния съвет със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“, както и свидетелствата на преподаватели, придобили през тази година академичните длъжности „професор“ и „доцент“. С тази церемония беше сложено началото на нова университетска традиция.

Ректорът съобщи, че със званието „почетен професор на УНСС“ са удостоени почетният ректор на нашия университет проф. д-р Борислав Борисов и академичният омбудсман проф. д-р Благой Колев за техния цялостен принос в развитието на УНСС и за безспорния им авторитет в академичната общност.

Свидетелства и плакети получиха и носителите на званието „заслужил професор на УНСС“: проф. д.ик.н. Бистра Боева, проф. д.ик.н. Иван Георгиев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Георги Янков, проф. д-р Златка Сукарева и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров.  Удостоени със званието „заслужил професор на УНСС“ са и проф. д.ик.н. Йосиф Илиев и проф. д.ик.н. Пано Лулански.

Ректорът с проф. д-р Благой Колев... ... с проф. д.ик.н. Бистра Боева
... с проф. д-р Златка Сукарева ... с проф. д-р Георги Янков
... с проф. д.ик.н. Кирил Тодоров

Проф. д-р Благой Колев благодари от името на носителите на званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и заяви, че той и неговите колеги са от поколението, изградило сегашните устои на УНСС. Проф. Колев формулира три основни „кита“ на УНСС: академичната автономия, академичният състав и културният „стълб“.

Ректорът връчи свидетелствата и на преподавателите, придобили академичните длъжности „професор“ и „доцент“ през изминалия едногодишен период. Проф. Статев посочи, че в бъдеще връчването на свидетелствата ще става два пъти в годината - на 21 май, когато е патронният празник на УНСС, и на Общото събрание на университета през декември. Важно е връчването на свидетелствата да се извършва пред цялата академична колегия, изтъкна проф. Статев.

Свидетелства за академичната длъжност “професор“ получиха проф. д-р Йорданка Статева, катедра „МИО и бизнес“, проф. Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, катедра „Управление“, проф. д-р Галина Младенова, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, директор на Центъра по маркетинг, проф. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, и проф. д-р Христо Катранджиев, заместник-ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и главен секретар по дистанционно обучение.

Проф. д-р Йорданка Статева Проф. д-р Виолета Мутафчиева
Проф. д-р Матилда Александрова Проф. д-р Галина Младенова
Проф. д-р Пенчо Иванов Проф. д-р Христо Катранджиев

Седем преподаватели получиха от ректора своите свидетелства за академичната длъжност „доцент“: доц. д-р Паскал Желев, катедра „МИО и бизнес“, главен секретар по международното сътрудничество, доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, доц. д-р Николай Иванов, катедра „Логистика“, доц. д-р Константин Пудин, катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Александър Стоянов, катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Георги Николов, катедра „Регионално развитие“, и доц. д-р Георги Петрунов, катедра „Икономическа социология“.

Доц. д-р Паскал Желев Доц. д-р Стела Ангова
Доц. д-р Георги Николов Доц. д-р Георги Петрунов
Доц. д-р Николай Иванов Доц. д-р Константин Пудин
Доц. д-р Александър Стоянов

Ректорът проф. Статев пожела на новите професори и доценти на УНСС по-нататъшна успешна реализация и себедоказване.

 

Галерия снимки от Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен профе ...