УНСС и НСИ проведоха първия обучителен курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“

петък, 16 декември 2016 15:20

В сътрудничество с УНСС Националният статистически институт (НСИ) проведе първия по рода си обучителен курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“. В курса се обучаваха 12 млади статистици от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан, които се запознаха с провежданите у нас статистически изследвания в областта на демографската, макроикономическата и бизнес статистиката, както и с някои нови методи за събиране на данни.

Доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката и преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС, и гл. ас. д-р Александър Найденов от същата катедра заедно с курсистите от Азербайджан

Успешно завършилите курсисти получиха сертификати, подписани от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и от председателя на НСИ Сергей Цветарски.

Сертификатите им бяха връчени от г-н Цветарски, който посочи, че след пилотния курс предстои разширяване и усъвършенстване на обучението с оглед осигуряване на възможност на статистици с различно експертно ниво да повишават своите знания и професионализъм и да се запознаят с българския опит в официалната статистика.

Галерия снимки от УНСС и НСИ проведоха първия обучителен курс „Въведение в теорията и организацият ...