Статистиците взеха дипломите си

На официална церемония в зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаври и магистри от специалността „Статистика и иконометрия“. На събитието присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедра „Статистика и иконометрия“ проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Стоян Цветков, доц. д-р Андреана Стойкова-Къналиева, Стамен Тасев, учредител на стипендия за студенти с най-висок успех от специалността „Статистика“, гости.

Абсолвентите

„Приветствам ви за завършването на този етап от вашето развитие. Радвам се да видя, че една значителна част от завършилите ОКС „бакалавър“ продължават и в магистърска степен, тоест надграждат своите знания“, каза проф. Павлова. „Тази година има голям брой желаещи за обучение и в образователната и научна степен „доктор“. Колективът на нашата катедра е положил всички усилия, затова вие да имате съвременни, качествени знания, да имате и практическа ориентация. Завършилите специалността имат много добра професионална реализация.

Проф. Веселка Павлова

Специалността „Статистика“ е марка за УНСС. Университетът ни има най-висока акредитация, която се готвим и следващата година да защитим с много висока оценка. Вие трябва да имате самочувствието на хора, които са завършили най-престижния университет в България, на хора, които са получили достатъчно количествени и качествени знания в областта на статистиката, на хора, които имат и практически опит“, завърши проф. Павлова.  

Проф. Гоев поздрави абсолвентите от името на ректора на университета проф. д.ик.н Стати Статев. „Завършвате в най-големия университет в България - 21 хиляди студенти учат в УНСС. Завършвате специалност, която ви дава възможността да бъдете анализатори на данни, а благодарение на това да взимате верните решения. По този начин може да бъдете успешни в живота, а и да бъдете богати, използвайки знанията, които сме ви предали“, отбеляза в приветствието си проф. Гоев.

Проф. Валентин Гоев

„Радвам се, че стигнете до този момент, а след една година по-голямата част от вас ще бъдат и завършили магистри. Бъдете щастливи и успешни“, апелира проф. Стойкова (на снимката долу).

Учредителят на стипендия за студент с най-висок успех на стойност 1500 лв. г-н Стамен Тасев също поздрави абсолвентите и съобщи името на отличника, който получава стипендията за тази година. Накратко той разказа за баща си, който също е бил статистик и стипендията е учредена в негова памет. „Благодаря на университета и на екипа от катедрата, че ми дадоха тази възможност. Аз и синовете ми решихме да основем стипендия с идеята да стимулираме най-добрите студенти от специалност „Статистика“, защото много уважаваме тази специалност и тя е наистина мощен инструмент за познание на обществото. Учредихме скромна стипендия и награда за студенти, които са избрали да се обучават в областта на статистиката“, каза Тасев.

Стамен Тасев

Стипендиантът с най-висок успех е Снежанка Бобева за тази учебна година. Стипендия получи и Карамфила Янева, която е четвъртокурсник в същата специалност (на снимките долу).

Церемонията продължи с връчването на дипломите.

Галерия снимки от Статистиците взеха дипломите си ...