Публична лекция "Плоски данъци или плоски идеи"

вторник, 13 декември 2016 17:24

Като „Плоски данъци или плоски идеи“ бе формулирана темата на публичната лекция на Владимир Каролев в университета. Тя бе организирана от УНСС и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК) и на нея присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на СТПК Георги Чернев.

Проф. Статев откри срещата и изтъкна, че сътрудничеството между УНСС и СТПК е особено резултатно, развива се активно и досега са осъществени над 10 съвместни събития. Процесът ще бъде още по-интензивен, особено в областта на студентските стажове и практики, набеляза бъдещото развитие ректорът. Каролев е известен и добре позициониран в публичното пространство, представи лекторът проф. Статев.

Проф. Статев представя Владимир Каролев и Георги Чернев (вдясно от него)

У нас непрекъснато се коментира възможността от премахване на плоския данък и затова не трябва да спираме да говорим за предимствата му, изтъкна Чернев пред аудиторията в зала „Тържествена“.

Радвам се, че съм в университета, където започна моето обучение, отбеляза Каролев, който определи лекцията си като „по скоро популярна, отколкото научна“, а избраната тема „като игра на думи“ с основния закодиран смисъл „за и против плоския данък“. Икономистът коментира с категорично несъгласие възможността да се върви към прогресивен данък.

В зала "Тържествена"

След като позиционира някои автори по темата, Каролев изтъкна, че пропорционалният данък е по-честен, защото всеки трябва да плаща толкова данък върху труда си, колкото и другите. Сред предимствата му лекторът открои това че е „прозрачен“ и „лесно изчислим“, спестява много разходи на данъчната администрация. Лекторът изтъкна, че плоският данък фигурира в 37 страни в света и по думите му „не е аргумент, че него го няма в големите и богатите държави“. Според Каролев се очаква „ренесанс за връщане на плоския данък в света“.

Икономистът се върна към 1997 г., която обозначи като начало на дискусиите за приемане на плоския данък в България, въвеждането му през 2008 г. и резултатите след това. Сред тях Каролев изброи: сериозен ръст на приходите от преки данъци; изсветляване на икономиката и намаляване на данъчните измами; принос за създаване на нови работни места; икономически растеж и привличане на чуждестранни инвестиции; принос към растежа на разполагаемите доходи; принос към растежа на спестяванията и месните инвестиции.

Лекторът

Каролев коментира и въпроса защо е полезен плоския данък, като сред „вредните плоски идеи“ систематизира: премахването на плоския данък, увеличаването на преките данъци и намаляването на косвените данъци, увеличаването на данък печалба, увеличаването на данъка върху труда и др.

Присъстващи на публичната лекция

Зная, че звучи странно, но плоският данък е и по-социален, защото голяма част от хората с високи доходи престават да търсят официални и неофициални начини да си намаляват данъчното бреме. Официален начин е например да си регистрират фирмата офшорно. Ще дам конкретен пример. Ако въведат прогресивен данък, моментално започвам да си плащам минимална работна заплата и ще живея от дивидентите, които изкарва моята компания. Това е съвсем законен начин и няма да съм само аз, който ще го направи. Ще се стигне до т.нар. законен данъчен арбитраж.

Ректорът и Каролев по време на дискусията

Лекцията бе последвана от въпроси и дискусия, в която участниците коментираха своите аргументи „за“ и „против“ плоския данък.

Ректорът проф. Статев връчи на Владимир Каролев сертификат в знак на благодарност за изнесената публична лекция.

Галерия снимки от Публична лекция "Плоски данъци или плоски идеи" ...