Шеста международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2016)

петък, 02 декември 2016 16:13

Шеста международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2016), организирана от факултет „Приложна информатика и статистика“, се проведе в университета. На откриването на форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Велев, председател на Организационния комитет на форума, Иван Чолаков, възпитаник на УНСС, Директор на Информационни технологии във Vivacom – спонсор на конференцията тази година.

В голямата конферентна зала

В работата на форума участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, СА „Д. Ценов“, НБУ, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Икономическия университет – Варна, Висшето училище по мениджмънт – Варна, Лесотехническия университет, БАН, както и представители на Русия, Германия, Украйна, Китай, Тайланд, Узбекистан, Малайзия, Мексико, Турция и др.

Проф. Гоев, проф. Велев, проф. Стефанова и г-н Чолаков (отляво надясно) при откриването на конференцията

Проф. д-р Димитър Велев откри конференцията и представи участниците и програмата й.

За значимостта на регулярно провеждания форум говори проф. Гоев, който поздрави присъстващите от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Впечатляващо е, че за това издание има подадени 153 доклада, 32 от които са на чуждестранни участници, посочи зам.-ректорът. Той отбеляза също, че в работата на форума е включена отделна секция за докторанти и в нея са постъпили 30 доклада. Това е в съответствие с политиката на университета за включване в научната дейност на все повече млади хора, защото те са  бъдещото попълнение от учени и изследователи, посочи проф. Гоев.

Проф. Гоев приветства участниците във форума

Благодарност към проф. Велев за организацията на форума отправи и проф. Камелия Стефанова. Шест е достатъчно устойчиво число и означава, че конференцията се е превърнала в традиционна, когато и нашата катедра „Информационни технологии и комуникации“ чества своята 50-годишнина. В днешната дигитална среда на свързаност най-голямото предизвикателство пред нас е да създаваме нови платформи за още по-лесното й осъществяване. Разчитаме това да то направят младите хора в катедрата с подкрепата на по-опитните, изтъкна деканът.

Докторантите и студентите

Радвам се, че отново съм в моя университет и благодаря на проф. Велев за организацията на форума, обърна се към присъстващите Иван Чолаков. Той също приветства многобройното участие на млади хора в конференцията, защото те са тези, които ще работят за бъдещето развитие на науката в България.

Участници във форума

Проф. Велев конкретизира, че форумът се провежда със съдействието на Международната федерация за обработка на информацията (IFIP) и се индексира в две бази данни - ProQuest и EBSCO, което е добро начало за една все още млада конференция. Той изтъкна, че на предишните издания са представени по 120 доклада, докато тази година те са 30 повече. Сред участниците от 50 държави досега са били видни личности и водещи специалисти като бившия министър на образованието на Азърбайджан, ректора на Техническия университет в Узбекистан и др. Конференцията става все по-популярна и както всяка година и този форум ще събере докладите в специален сборник, посочи проф. Велев.

По време на конференцията

От името на декана на Стопанския факултет на СУ „Климент Охридски“ беше прочетен поздравителен адрес по случай 50-годишнината на катедра „Информационни технологии и комуникации“.

С кратка презентация Иван Чолаков която запозна присъстващите с дейността на Виваком, нейните цели, мисия  и визия за бъдещето. Основният стремеж на компанията е до няколко години тя да стане дигитална, т.е. участието на човешкия ресурс в работата да бъде намалено. Той изтъкна също, че катедра „Информационни технологии и комуникации“ и ИТ отдела на Виваком биха могли да са си взаимно полезни в бъдеще. 

Участниците в международната конференция

 

Галерия снимки от Шеста международна конференция по приложение на информационните и комуникационни ...