Девета годишна научна сесия на УНСС

четвъртък, 01 декември 2016 14:00

Деветата годишна научна сесия на УНСС представи и обобщи резултатите от завършените университетски, национални и международни научни проекти в периода 2015/2016 г. На събитието, което се състоя в голяма конферентна зала, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, учени от факултети и катедри.

В голямата конферентна зала

Проф. Гоев откри сесията като приветства участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. „Продължаваме да поддържаме едно високо темпо по разработката на изследователски  проекти”, посочи той и изтъкна, че това е факт, въпреки намаленото финансиране за наука на университетите. Проф. Гоев отчете дейността за предходната година, през която са реализирани 130 научноизследователски проекта, от които 78 са университетски научни изследвания, 4 - международни, 4 - национални и 45 са проектите за университетски научни прояви.

Проф. Валентин Гоев

Заместник-ректорът конкретизира, че на научната сесия ще бъдат представени 22 проекта. Той посочи, че фонд „Научни изследвания“ „през предходната и настоящата година не финансира проекти”, като финансирането бе спряно и за проектите от 2014 година. Проф. Гоев изтъкна този факт като причина за липсата на отчетна дейност по линия на фонда, към който университетът ни е кандидатствал с 6 проекта. „Каквото и да се случи ние продължаваме работа с възможностите и финансирането, което ни е дадено”, увери той. Като много важно проф. Гоев посочи отчитането на научноизследователската дейност на катедри и факултети по методика, чрез която се оценяват университетите. На базата на тези оценки ще има диференцирано финансиране и оценяване с коефициенти, от което зависи финансирането на научноизследователските проекти, изтъкна той.

Участници в годишната сесия

Проф. Гоев отбеляза, че е важно „да се активизираме в научните изследвания” и да не се набляга само на преподаването. „Ако всеки от нас има коефициент над 2, то това е гаранция, че катедрата, факултетът и университетът ще бъдат с много висок коефициент”, каза той и завърши с думите, че трябва все повече да се говори за наука, ако искаме университетът ни да бъде изследователски.

По време на форума

В първото заседание на научната сесия бяха включени презентации по проектите: „Статистическо сравнително изследване на структурите, структурните различия и структурната динамика на основни макроикономически показатели (брутната добавена стойност) на страните от Европейския съюз през периода 2000-2014 г.“ (ръководител: доц. д-р Андреана Стойкова-Къналиева), „Ефекти от регулаторната намеса на международни финансови институции върху банковата система на Еврозоната и България”(ръководител: доц. д-р Емил Хърсев), „Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България“ (ръководител: доц. д-р Мария Марикина), „Енергийната политика на България в контекста на европейската енергийна сигурност“(ръководител: доц. д-р Светла Бонева), „Подкрепа на самообслужването при хора с дълготрайни заболявания, диабет и сърдечни болести: Комплексен системен подход“(ръководител: проф. д.с.н. Елка Тодорова), „Невробиологичен анализ на пазарната сила на марките (брандовете)“(ръководители: доц. д-р Христо Катранджиев, доц. д-р Християн Танушев), „Дивидентна политика на публичните дружества в България“(ръководител: доц. д-р Християн Танушев).

Сесията продължи с второто заседание, на което водещ беше проф. д-р Петко Тодоров от катедра "Медии и обществени комуникации".

Галерия снимки от Девета годишна научна сесия на УНСС ...