Дни на кариерата в УНСС 2016

четвъртък, 01 декември 2016 12:48

„Университетът за национално и световно стопанство отново е домакин на традиционните Дни на кариерата в УНСС за секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти, организирани от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС и Студентския съвет. Благодаря за доверието и честта, че и през тази година те ще се проведат под моя патронаж“. Това посочва в поздравителния си адрес ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев по повод седмото издание на Дните на кариерата в УНСС.

В зала "Тържествена"

На откриването на форума в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика в оставка, Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Светлозар Петров, управител на JobTiger, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МУЦРК), Денис Димитров, председател на Студентския съвет, представители на бизнеса и държавната администрация, преподаватели и студенти. 

Доц. Близнаков открива форума. Вдясно от него: Зорница Русинова, доц. Стела Ралева, Светлозар Петров, Драгомир Николов, Денис Димитров 

Стартира седмото издание на Дните на кариерата – най-мащабният кариерен форум в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти, откри събитието доц. Близнаков.

Доц. Ралева прочете пред присъстващите приветствието на ректора на УНСС проф. Статев. Като мост между висшето образование и бизнеса и прекрасна възможност за директно общуване между работодателите и студентите за взаимен обмен на полезна информация, определи форума ректорът. „Те са и знак за високата отговорност и непрекъснатите грижи на академичното ръководство за успешната професионална кариера на нашите бакалаври и магистри“, посочва още проф. Статев.

Доц. Ралева приветства участниците във форума от името на ректора на УНСС

„Благодаря за всеотдайните усилия, благородната амбиция и искреното желание на организаторите и участниците да помагат на нашите студенти в пътя им към успешна кариера. През тази година броят на участниците е рекорден – 77 държавни институции, водещи български и международни компании, банки, неправителствени организации и други. Това е автентичен знак за интереса на работодателите към нашите възпитаници, признание за качеството на обучението, за авторитета, традициите и конкурентоспособността на УНСС“, изтъква в приветствието си проф. Статев. В него се констатира, че живата връзка на частните и държавните работодатели с нашия университет датира от неговото създаване. Когато се дипломира първият випуск на Свободния университет за политически и стопански науки – предшественика на УНСС, неговият основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев подчертава, че връзката на студентите с практиката е „публичната санкция за правото на съществуване на университета, най-ярката проява на неговата жизнеспособност и най-бляскавото доказателство за неговото осигурено бъдеще“. Пророчески думи, защото и днес подготовката на нашите възпитаници е съобразена с нуждите на практиката, с все по-високите изисквания на българския и европейския пазар на труда, посочва още ректорът.

По време на форума

В приветствието си проф. Статев специално поздравява държавните и частните работодатели за интереса към УНСС и ги уверява, че той е взаимен. Той изразява увереността на академичното ръководство на университета, че доброто партньорство и ползотворното сътрудничество ще се развиват в името на успешното професионално бъдеще на випускниците на УНСС.   

Студентите в залата

Срещите, които ще имате днес, както и бъдещите разговори с институции и работодатели, ще ви дадат ясната перспектива дали специалността, която сте завършили е това, което искате да работите, изтъкна пред студентите в залата министър Русинова, възпитаник на УНСС.  По думите й, през последните няколко месеца в България се отчита изключително позитивна тенденция на пазара на труда. Тя се изразява в спад на безработицата за пръв път от 11 години до 7,7 на сто и е по-ниска от средноевропейската. За пръв път имаме и спад на младежката безработица, която е около 14,7 на сто, посочи Русинова.

Зорница Русинова

За нас най-важно е младите хора да се реализират в България, даде отправна точка за бъдещото развитие на студентите Зорница Русинова. Тя ги увери, че в лицето на Министерството на труда и социалната политика те имат възможност за добра реализация, за  много стажове в администрацията и в частния сектор. „Бъдете амбициозни и активни. Бъдете истински предприемчиви, с духа на търсещи възможности и резултати хора“, апелира министърът. Тя набеляза кариерен хоризонт и с предстоящото създаване на мрежа за консултантски услуги, възможностите за стартиране на собствен бизнес от младежи - с кредити от 5000 до 50 000 лв., което окачестви като една от най-добрите форми за реално кариерно развитие.

Дните на кариерата са важно и значимо събитие, подчерта и Драгомир Николов. Форумът се доказа като особено ефективен през годините, защото събира всички заинтересовани страни на едно място, посочи той и увери присъстващите, че Агенцията по заетостта помага и подкрепя младите хора. Това е реален шанс на фирмите да се срещнат със студентите, а самите млади хора да разговарят с представители на различни компании, предлагащи възможности за добър професионален старт.

Драгомир Николов

За седма поредна година отличното ни партньорство с УНСС и МЦРК дава своите плодове, констатира Светлозар Петров. При участието на толкова много фирми в това издание на форума, всеки ще може да намери необходимата му реална информация за пазара на труда, да открие своя работодател. Бъдете успешни в разговорите, намерете своето предложение за стаж или работа, които ще спомогнат за успешния ви кариерен път, изрази увереност в ефективността на форума управителят на JobTiger.

Светлозар Петров благодари за успешното сътрудничество с университета

Най-важното е, че ние реално можем да се срещнем с бизнеса тук, в университета, изтъкна пред колегите си Денис Димитров. През последните два дни проведохме шест обучения, те се пресрещат логично с днешния форум, посочи председателят на Студентския съвет и  благодари на всички участници в Дните на кариерата

Денис Димитров

Форумът продължи в зала „Тържествена“ с целодневна семинарна програма.

През целия ден и на самостоятелни щандове в централното фоайе на УНСС 77-те водещи организации и компании презентираха стажантските си програми и възможностите за работа. През тях преминаха близо 5000 студенти от университета (на снимките долу).

Галерия снимки от Дни на кариерата в УНСС 2016 ...