УНСС бе домакин на форум „Комуникационни предизвикателства и комуникационни рискове пред българското председателство на Съвета на Европейския съюз“

понеделник, 28 ноември 2016 13:18

Нашият университет бе домакин на третото издание на „Деня на Бернайс“ на тема „Комуникационни предизвикателства и комуникационни рискове пред българското председателство на Съвета на Европейския съюз“. Форумът бе организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) в партньорство с УНСС и катедра „Медии и обществени комуникации“, Българската академична асоциация по комуникации, КРИБ, Българска консултантска компания, b2b Media, Медиите на 21 век, Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. Целта на събитието, което събра PR-специалисти в голямата конферентна зала на УНСС, бе да се изгради своеобразен мост от миналото към настоящето и бъдещето на професията, да се ангажират представители на академичната общност, студенти и хора от бизнеса в диалог за състоянието на публичните комуникации.

При откриването на форума в голямата конферентна зала

На откриването на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, Н.Пр. Томас ван Орсхот, посланик на Холандия в България, Бойко Благоев, ръководител на отдел "Информация и комуникация" в Представителството на Европейската комисия в България, Марияна Хамънова, съпредседател на Cleantech Bulgaria, Асен Асенов, член на УС на БДВО, Доника Ризова, експерт „Връзки с обществеността“ на медийна група Bulgaria ON AIR, модератор на форума, и др.

Проф. Статев приветства участниците в събитието

Като домакин на форума ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев открои пред присъстващите мястото на катедра „Медии и обществени комуникации“ в академичната общност. Той изрази твърдото си убеждение, че един журналист трябва да е преди всичко професионалист в областта, която отразява в медиите. Икономическият журналист трябва да познава добре икономиката, защото непознаването води до комични ситуации, посочи той и даде примери и с други „ресори“ в професията.

Участници във форума

Проф. Статев благодари на Н. Пр. Томас ван Орсхот, посланик на Холандия в България, за участието му във форума. Холандия председателства Съвета на ЕС в първите шест месеца на 2016 г., което бе дванадесетото й председателство, изтъкна ректорът като възможност да бъде чут и оценен един изключителен опит.

Проф. Статев напомни също за готовността и възможностите на университета да бъде активен партньор по време на българското председателство, като заяви пред присъстващите разположението „да бъдем в помощ на всички ваши активности“. Убеден съм, че форумът ще генерира, ще даде своя принос за необходимата медийна готовност за отразяване на нашето председателство на Съвета на ЕС, заяви ректорът.

Доц. Стела Ангова коментира работата на форума

Задоволство от домакинството и участието в третото издание на „Деня на Бернайс“ изрази и доц. Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“. Тя коментира работата в панелите на предстоящия форум, както и проведения на 27 ноември в УНСС студентски конкурс „Като Бернайс“.

Доника Ризова, експерт „Връзки с обществеността“ на медийна група Bulgaria ON AIR, модератор на форума, посочи, че УНСС е „еталон за академична работа“.

Н.Пр. Томас ван Орсхот (вдясно)

Важността на темата на форума изтъкна Н.Пр. Томас ван Орсхот. В изложението си посланикът очерта  променените условия, в които предстои председателството на България. Той се спря на Брекзит и мигрантската вълна в Европа, даде полезна информация по подготовката и осъществяването на председателството, организацията, бюджета, сигурността и т.н. Председателството е изключително отговорна мисия, която може да бъде разгледана и като възможност за промотиране на страната ви, с нейната красива природа и забележителности, посочи той.

Галерия снимки от УНСС бе домакин на форум „Комуникационни предизвикателства и комуникационни риск ...