Проф. Стати Статев участва в тържествен национален форум на ВОН-КНСБ

понеделник, 28 ноември 2016 14:27

В лицето на Вашия синдикат академичната общност има коректен и лоялен партньор, който държи на думата си и чиито най-силни аргументи са принципността, почтеността и готовността за равнопоставен диалог. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към участниците и гостите на тържествения национален форум „Финансиране, акредитация, доходи на работещите в системата на висшето образование и науката, социален диалог и колективно трудово договаряне“, посветен на 15-годишнината от създаването на Националния браншови синдикат „ВОН - КНСБ“.

В поздравителния си адрес ректорът изрази своята убеденост, че “както винаги досега ще работим в дух на партньорство и разбирателство, че ще продължи Вашата всеотдайна дейност за модернизирането на висшето образование и науката, за утвърждаването на авторитета на академичната общност“.

Проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява председателя на ВОН – КНСБ доц. д-р Лиляна Вълчева

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев беше удостоен от председателя на ВОН – КНСБ доц. д-р Лиляна Вълчева с грамота „за най-добър колективен трудов договор и отстояване на повече права и стремеж към благоденствие на работещите и обучаващите се в УНСС, за всеотдайна подкрепа в развитието на социалната и финансовата политика в системата на висшето образование и науката" (на снимките долу).

Във форума участваха членове на ВОН-КНСБ от висши училища от цялата страна, ректори, представители на Министерството на образованието и науката и др.

Водещ на втората част от форума беше председателят на ВОН-КНСБ при УНСС доц. д-р Росен Кирилов. Доц. д-р Гергана Боянова, зам.-председател на ВОН-КНСБ при УНСС, представи презентацията „Критерии за следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища“.

Галерия снимки от Проф. Стати Статев участва в тържествен национален форум на ВОН-КНСБ ...