Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“

четвъртък, 24 ноември 2016 14:03

Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ се проведе в университета. Форумът, организиран под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе част от събитията, посветени на 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет в университета.

 

При откриването на конференцията

На форума, открит в голямата конферентна зала, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Райна Койчева, председател на Организационния комитет на форума, доц. д-р Иван Цветанов, зам-декан на Юридическия факултет, доц. д-р Диана Ковачева, зам.-омбудсман на Р България, съдия Методи Лалов, председател на Софийския районен съд, преподаватели от УНСС, Юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, РУ „Ангел Кънчев“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, СА „Д.А. Ценов“, БСУ, НБУ, представители на БАН, съдии, юрисконсулти и др.

Г-н Лалов, доц. Ковачева, доц. Драганов, проф. Статев, доц. Койчева, доц. Цветанов (отляво надясно)

Проф. Статев поздрави участниците в конференцията и сподели виждането си за необходимото взаимодействие между правото и икономиката. Той напомни, че в 14-те правителства след 1989 г. УНСС има свое представителство с шестима премиери, шестима министри на външните работи и 13 министри на финансите. Но във времето икономистите и юристите си говорят на различни езици, с различна терминология, констатира проф. Статев. В тази връзка ректорът изтъкна, че в предстоящите дискусии трябва да се сложи силен акцент „върху въпроса колко икономика да има в правото, гледано като нормативна уредба, и колко право да има в икономиката“. Той коментира, че търсенето на оптимално съотношение би поставило по друг начин функционирането на макроикономиката, на националните икономики и наднационалните икономически структури.

Участници във форума

Юридическият факултет на нашия университет се разви така успешно, защото съзнаваме колко добре е да бъдем заедно – икономисти и юристи. И тази симбиоза ще продължи, ще се разгръща и занапред, ще дава своите резултати, проектира бъдещото взаимодействие ректорът. Той определи като изключително впечатляващо присъствието на над 100 преподаватели от всички юридически факултети в страната. Това е голямо представителство и вярвам, че неговото измерение е не само количествено, но и качествено, изтъкна проф. Статев.

Проф. Статев и доц. Драганов

Това, че Юридическият факултет се утвърди през последните години се дължи на факта, че сме бизнес университет. И то най-голямото в страната и Югоизточна Европа, отбеляза в приветствието си деканът на факултета доц. д.ю.н. Живко Драганов. По думите му използването на предимствата, които предоставя УНСС, несъмнено водят до получаването на своеобразен опит, до възможността факултетът да бъде новатор, водещ в изследвания, свързани с развитието на бизнеса в страната.  Всички предимства, които имаме, дължим на това, че факултетъте част от УНСС, категоричен бе деканът.

В конференцията участват много студенти и докторанти

Конференцията е финалът на поредицата събития, които организирахме по повод 25-годишнината на факултета, посочи доц. Драганов. Юридическият факултет е правоприемник на Юридическия департамент, създаден на основата на катедра “Правни науки” през 1920 г. Обликът му се дължи на това, че сме имали възможност да погледнем и от друга перспектива. Изследванията, преподаването на юристи, но и на студенти от други специалности, създава един по-различен поглед и това предимство трябва да запазим и развием, открои още доц. Драганов. „Благодаря на всички преподаватели в Юридическия факултет, който и тази година е много желан и търсен от кандидат-студентите“.

Проф. д.ю.н. Васил Мръчков продължи в изказването си темата за симбиозата между юридическите науки и икономиката. Исках да видя това съживяване на интереса към науката, посочи той и потвърди, че „мястото на Юридическия факултет в УНСС е особено подходящо“. Това, което ни липсва, е взаимното общуване, а чувстваме необходимостта от икономически познания, заяви проф. Мръчков.

Проф. Мръчков

Тук се възпитават будни и силно мотивирани млади хора, изтъкна доц. Диана Ковачева. Основната заслуга е на преподавателите в УНСС, които не само обучават студентите, но създават и наука в тези трудни времена, отбеляза тя. Заместник-омбудсманът коментира актуалността на темата на форума и конкретните тематични направления.

Доц. Ковачева и г-н Лалов

Конференцията е показателна за връзката между теорията и практиката, посочи и съдия Методи Лалов. Студентите-юристи в УНСС имат добра практика, Юридическият факултет се развива не само като образователна, но и като научна институция, заяви той и фокусира вниманието към необходимостта „за добрия резултат да се тръгне от етиката в професията, от принципите и нормите на морала“.

Работата на конференцията, организирана в тематичните направления „Усъвършенстване на нормативната уредба на гражданските и търговските отношения“, „Усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите отношения и пазара на труда“, продължи в голямата конферентна зала (на снимката долу).

Докладите и дискусиите в тематичните направления „Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на държавното регулиране и контрола върху стопанската дейност“ и „Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на наказателноправната защита на стопанската дейност“ се проведоха в малката конферентна зала на университета (на снимката долу). 

Галерия снимки от Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уре ...