УНСС ще си партнира с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами

четвъртък, 24 ноември 2016 10:14

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на Управителния съвет на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ) – България, Владимир Икономов подписаха меморандум за сътрудничество.

Проф. Статев и г-н Икономов след подписването на меморандума

Двете страни се споразумяха да установят работни отношения и сътрудничество чрез взаимен обмен на информация и публикации за научни, учебни, бизнес и други събития, участие на представители на АСЕРИ в презентации пред студенти, изнасяне на лекции, провеждане на конференции, семинари и други прояви, организирани от нашия университет.

Представителите на УНСС и АСЕРИ обсъждат бъдещото сътрудничество между двете институции

Документът предвижда и съдействие за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, консултации, експертизи, статистически проучвания и др., организирани от АСЕРИ, както и провеждане на събития от взаимен интерес.

Ректорът изрази благодарност на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, за нейната активна дейност в установяването на партньорски отношения с много институции. По този начин нашите студентите имат възможност да стажуват и да трупат практически опит, подчерта проф. Статев.

Проф. Башева се спря на значението на подписания меморандум и заяви, че на студентите от Финансово-счетоводния факултет ще бъде предоставена възможност след четири успешно положени изпита на английски език да получат сертификат от АСЕРИ. Главната цел на договорите, които имаме с професионални организации и държавни институции в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол, е да осигурим стажантски практики на нашите студенти и работа на нашите възпитаници, отбеляза проф. Башева.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и представители на АСЕРИ

АСЕРИ – България, е официален клон на международната организация Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами, САЩ (ACFE, USA). Учредена е през 2007 г. като сдружение с нестопанска цел. Основната й дейност е превенция и обучение за предотвратяване и разкриване на измами, свързани с използването на икономическата, финансовата и обществената система за лично облагодетелстване.

 

Галерия снимки от УНСС ще си партнира с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на и ...