Договор за сътрудничество между УНСС и АИЕСЕК

четвъртък, 24 ноември 2016 9:35

Предоставяне на възможности за развитие на студентите чрез участия в стажантски програми за международен обмен, развитие на лидерски умения чрез ръководене на проекти и инициативи с практическа насоченост и др. предвижда договорът за сътрудничество, подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Линх Хай Нгуей, председател на Локалната секция на Националното студентско сдружение за образователен обмен (АИЕСЕК) – България.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Линх Хай Нгуей

АИЕСЕК се задължава да организира участието на студентите от УНСС в глобална обучителна среда посредством мрежата си от контакти в 126 страни и да им предоставя възможност за професионална реализация в България чрез контактите си в корпоративния сектор, да представя нашия университет като свой основен стратегически партньор по време на организирани от Сдружението локални, национални и международни форуми, да привлича кандидат-студенти и др.

На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет

Линх Хай Нгуей е от Виетнам и е студентка в четвърти курс, специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“.

 

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и АИЕСЕК  ...