Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС

четвъртък, 24 ноември 2016 9:04

Ръководството на УНСС се срещна с официална делегация от Министерството на науката и технологиите на Народна Република Китай начело със заместник-министъра д-р Meng Li. Китайската делегация включваше още г-н Jing Xu, генерален директор на дирекция „Иновации и развитие“, г-н Dongbai Ye, съветник в дирекцията за международни връзки, г-н Yu Zhou, началник на отдела за връзки с Източна Европа и Централна Азия, г-н Guoqiang Dai, генерален директор на Института за научна и техническа информация, г-н Wei Xiao, административен сътрудник, и г-н Qing Luo, втори секретар за науката и технологиите в посолството на Китай в България. От страна на УНСС на срещата присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество.

По време на срещата

Проф. Статев изрази своята удовлетвореност от дългогодишното сътрудничество на УНСС с китайски университети. Той изтъкна, че със съдействието на нашия консул в Шанхай Димитър Абаджиев в последните месеци са проведени няколко срещи с представители на водещи китайски висши училища, на които са постигнати договорености за конкретни форми на академично сътрудничество, включително обучение на китайски студенти в УНСС. Добра възможност за това дават десетте бакалавърски програми, с преподаване на английски език, които вече имат над 10-годишна история, както и няколкото магистърски програми на английски език, включително съвместната програма с Университета Нотингам Трент.

Проф. Гоев представи дейността на УНСС в областта на научноизследователската дейност. Той изтъкна, че в УНСС средногодишно се обучават над 400 докторанти, което извежда нашият университет сред водещите в България. Проф. Гоев обърна внимание на проектите, които УНСС реализира в партньорство с чуждестранни университети, както и на възможностите, които дават за това програмата „Хоризонт 2020“ и програмите за двустранно сътрудничество с редица страни, включително и с Китай. На гостите бе представена дейността на Издателския комплекс на УНСС и възможностите за публикации в англоезичното периодично научно списание „Икономически алтернативи“.

Разговорите около кръглата маса

Д-р Ли заяви, че неслучайно е избрал да посети нашия университет по време на своята визита в България. По неговите думи УНСС е специален университет.  Гостът оцени високо ролята на нашия университет за развитието на двустранните отношения на сътрудничество между България и Китай в областта на образованието.

Д-р Ли се спря на значението, което Китай отдава на иновациите като двигател на икономическото развитие. Стратегията на азиатската държава в тази област включва създаването на специални зони, в които да се осъществява синтез между науката, висшето образование и технологиите. В съвременните условия на бързи технологични промени той вижда голям потенциал за сътрудничество между икономическата наука и иновационното развитие, а Китай е силно заинтересован от обмен на идеи и кадри с висши училища като УНСС. Гостът заяви, че е готов да съдейства за реализирането на идеята УНСС да създаде съвместна програма за обучение с водещ китайски университет.

В края на срещата ректорът проф. Статев връчи на д-р Ли възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС“ (на снимката горе).

 

Галерия снимки от Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УН ...