Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково

понеделник, 21 ноември 2016 16:04

Тържествено бяха връчени дипломите на 126 абсолвенти в Регионалния център за дистанционно обучение при УНСС в Хасково. От тях 81 бакалаври от специалностите „Икономика“ и „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“.

Абсолвентите хвърлят шапките си

На добър час пожела на студентите директорът на РЦДО-Хасково доц. д.ю.н. Живко Драганов, като ги насърчи да не губят връзката и отношението си към образованието като основна насока в собственото им развитие.  На тържеството присъстваха още доц. д-р Надя Миронова, ръководител катедра „Управление“, доц. д-р Соня Чипева от катедра „Статистика и иконометрия“, както и зам.-кметът на Хасково с ресор "Образование" Милена Трендафилова, която призова абсолвентите да бъдат достойно лице на УНСС и на гр. Хасково.

От дясно наляво: доц. д.ю.н. Ж. Драганов, доц. д-р Н. Миронова и зам.-кметът М.Трендафилова

С най-висок успех от следването и отлична оценка от държавния изпит е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други петима бакалаври от двете специалности също бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес администрация“.

Доц. Драганов връчва дипломи

Вече с дипломи
Доц. Миронова с дипломирани студенти

 

 

Галерия снимки от Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково ...