Информационна среща в УНСС на студентите от „Рома Верситас“ - България

понеделник, 21 ноември 2016 12:10

Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) беше домакин на информационната среща на студентите по програма „Рома Верситас“ – България, за академичната 2016/2017 година.

Срещата беше открита от Милен Миланов, председател на „Рома Верситас“ - България. Доц. д-р Йордан Близнаков, директор на МЦРК, поздрави от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в информационната среща от висши училища в България.

Участниците в информационната среща

Рома Верситас” – България,  подпомага академичното развитие на студенти роми, обучаващи се в различни университети в страната. Младежите изучават английски език и информационни технологии извън задължителната факултативна образователна програма. Наред с това част от тях имат наставници – университетски преподаватели или специалисти, които подпомагат академичното, професионалното и личностното им развитие. В рамките на неформалните клубове „Рома Верситас” младите хора имат възможност да изразяват своята гражданска позиция.

 

 

Галерия снимки от Информационна среща в УНСС на студентите от „Рома Верситас“ - България  ...