В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци

петък, 18 ноември 2016 12:55

Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на 46 нови доброволци-студенти от различни специалности. Каузата на УНСС, на която те се посвещават, е „Доброволчество - добротворчество (помощ, взаимопомощ и правене на добро)!“.

„Днес в тази прекрасна аула „Максима“ ни събра вълнуващо събитие – Денят на доброволеца в/от УНСС”, откри тържеството доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан на Общоикономическия факултет. „Такъв специален ден честваме за втори път в историята на университета. Първият беше през 2013 г., когато създадохме студентско дружество от 57 доброволци и възстановихме традиция от преди 90 години. Днес нови 46 студенти, които на 10 ноември преминаха обучение и успешно положиха изпит, са новото попълнение на доброволците в/от УНСС. Специално искам да отбележа, че нито първият, нито вторият формат на Деня на доброволеца нямаше да са възможни без дълбоко човешката и институционална подкрепа на ректора на нашия университет – уважаемия проф. д.ик.н. Стати Статев”, изтъкна доц. Стоянова. 

В аула "Максима"

В приветственото си слово към студентите-доброволци проф. Стати Статев заяви: „Доброволчеството е дейност на добра воля, която  извършваш от сърце, без принуда, в помощ и полза на другите. Това могат да правят само сърцати хора, каквито сте вие, младите хора, новите доброволци в/от УНСС”. Ректорът посочи, че доброволчеството се превърна в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които имат вродено или придобито увреждане и се нуждаят от подкрепяща среда. „Тази социална иновация стана възможна благодарение на усилията, ентусиазма и градивността на доц. д-р Мария Стоянова“, изтъкна проф. Статев.

Проф. Статев и доц. Стоянова

През тази и следващата година предстои да се разширява доброволческата дейност в университета в помощ на студенти от чужбина, които се обучават  в УНСС по програма „Еразъм”, допълни ректорът. „Доц. д-р Мария Стоянова е натоварена с още една добротворческа задача - създаване на детски кът за почасово гледане на деца на преподаватели, служители, докторанти и студенти в университета, за да могат те спокойно да работят и обучават. Тази иновация е подкрепяна и от ръководството на университета и от цялата академична общност. За нейното осъществяване ще са нужни усилията на много хора, в т.ч. и на доброволците”, заяви проф. Статев.

Ректорът връчва сертификати на доброволците

Ректорът пожела на доброволците да са живи, здрави и удовлетворени от доброволческата кауза, на която са се посветили. 

Една от 46-те нови доброволци на УНСС

Официални гости на Деня на доброволеца в/от УНСС бяха представители от различни институции – Института за изследване на обществата  и знанието при БАН, Съюза на  учените в България, Столична община, Община „Студентска”, детската градина „Патиланско царство”, Агенцията на хора с увреждания, енорията към храма „Св. Архангел Михаил", сдружение „Тишина”, както и на ректорското и деканските ръководства на университета, ръководители на катедри, преподаватели.

Поздравления и от доц. Стоянова

Директорът на Института за изследване на обществата и знанието проф. д.с.н. Румяна Стоилова подчерта значимостта на дългогодишното сътрудничество на Института по социология (сега Институт за изследване на обществата и знанието) с УНСС и катедра „Икономическа социология”. Тя сподели, че изпълнението на тази инициатива е реализация на социалната политика в действие, приложна социология.

Присъстващи на Деня на доброволеца

Поздравителни адреси бяха поднесени от зам.-кметът на Столична община Албена Атанасова, енорията и духовно-просветния център при храм „Св. Архангел Михаил“, директора на детска градина „Патиланско царство“, дипломирани студенти и докторанти с увреждания, възпитаници на УНСС.

Приветствени адреси

В писмото си д-р Силвия  Дацин сподели: „Аз съм първият докторант с увреждания в историята на УНСС, който успешно защити дисертация на 15 май 2016 г. Поздравявам всички  студенти, които са направили избор да бъдат в помощ на тези, които са в нужда. Това е благодорна кауза. Оценявам високите постижения на УНСС и на катедра “Икономическа социология” по отношение обучението на студенти и докторанти с увреждания.  Споделям откровено -  академичната среда в УНСС е привлекателна за студенти и докторанти с увреждания. Налице са равният шанс и човешкото отношение от страна на преподавателите, служителите, студентите и докторантите към младежите с увреждания, обучавани в УНСС. Благодарение на професионализма и правилния подход на преподавателите никога не съм се чувствала различна, обратно – чувствала съм се интегрирана, част от академичната общност. Благодаря ви, мои преподаватели!”. 

Доц. Стоянова чете приветствени адреси и благодарствени писма

Благодарност към преподаватели и доброволци от УНСС отправи и магистърът по икономика Йордан Иванов: „Аз съм със силно увредено зрение след  инцидент, не мога да  работя като инженер–технолог. По време на  обучението си получавах безкористна помощ от доброволци от УНСС – изпращаха ми книги, електронни материали, консултираха се по административни въпроси, спестяваха ми пътувания до София. Благодаря им за щедростта! Изказвам най-искрени благодарности на преподавателите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” – на нейния ръководител доц. д-р Пенчо Иванов и на научния ми ръководител на магистърската теза проф. Боян  Дуранкев за това, че проявиха разбиране към моя проблем и ми дадоха знания и шанс да стана един от добрите маркетолози в нашата фирма. Отправям благодарност и към ректорското ръководство за провежданата социална политика за привличане и интегриране на млади хора с увреждания за обучение в УНСС чрез осигуряване на добра подкрепяща среда и чрез хуманното отношение към тях. Пожелавам на всички участници в Деня на доброволеца в/от УНСС здраве, лични и творчески успехи!”

Доброволците

Доброволците и гостите на Деня на доброволеца бяха поздравени от професионални актьори от Мим-Арт и група „Жестим” от сдружение „Тишина” с художествен ръководител Мария Атанасова и подизпълнители Галя Георгиева и Руслан Мъйнов.

Концертната програма

Галерия снимки от В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци  ...