Преподаватели от УНСС с водещи доклади в Националната конференция по политическа икономия

На 29-30 септември в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе Национална конференция по политическа икономия. Съорганизатори и основни участници в нея бяха преподаватели от катедра „Политическа икономия‘ в Общоикономическия факултет на УНСС.

Колегите изнесоха шест доклада, от които един пленарен доклад на проф. д-р Светла Тошкова на тема „Политическата икономия в България в началото на XXI век: състояние и перспективи (в търсене на пътя)“.

Проф. Светла Тошкова изнася своя доклад

С доклади в конференцията участваха още проф. д.ф.н. Васил Проданов, гл. ас. д-р Румен Андреев, ас. д-р Маргарита Борисова, ас. д-р Христо Проданов и ас. Елка Сярова.

Проф. Тошкова, проф. Проданов и д-р Борисова по време на конференцията

Основна тема на конференцията беше съвременното състояние и развитие на политическата икономия в България като наука и преподаване.

Галерия снимки от Преподаватели от УНСС с водещи доклади в Националната конференция по политическа ...