Наши преподаватели участваха с доклад в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район

Гл. ас. д-р Катя Кирилова от катедра „Публична администрация“ и гл. ас. д-р Пламен Милев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ взеха участие в проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район, състояло се на 17 ноември в Банско. Темата на изнесения доклад бе „Сравнителен анализ на развитието на електронните услуги в общините от Югозападния район“.

Преди заседанието

Основен акцент в изследването е степента на развитие на електронното правителство в световен мащаб за периода 2014 – 2016 г., както и темповете на разширяване на електронното управление и електронните услуги в България за този период. 

Гл. ас. д-р Катя Кирилова

Членовете на Регионалния съвет се запознаха с резултати от проведено проучване относно видимостта на електронните услуги и предлаганата информация в сайтовете на част от общините от Югозападния район.

Гл. ас. д-р Пламен Милев 

Представянето завърши с дискусия и много въпроси. Областните управители, кметовете и всички членове и гости на съвета се обединиха около необходимостта от продължаващи инвестиции за развитие на електронното правителство в България, както и полагане на усилия за разширяване на предоставяните електронни услуги и подобряване на информираността на гражданите.

 

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха с доклад в заседание на Регионалния съвет за развит ...