Първа международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2016

четвъртък, 17 ноември 2016 15:07

Първа конференция на Международната федерация по обработка на информация (IFIP) на тема „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2016 събра учени, експерти, изследователи от България, Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Португалия, Австрия, Италия, Индонезия, Япония, Норвегия и др. Двудневният форум, който бе открит в голямата конферентна зала на университета, е фокусиран върху различни аспекти и предизвикателства пред информационните технологии за намаляването на риска при бедствия.

В голямата конферентна зала

Проф. д-р Димитър Велев, председател на Организационния комитет на конференцията, приветства участниците във форума и изрази увереност, че на него ще бъдат дискутирани най-ефективните начини за приложение на информационните технологии в управлението на кризисни ситуации при бедствия. Проф. Велев уточни, че мисията на конференцията е предимно академична, като целта е участниците да се обединят  в общата кауза – прилагането на информационните технологии за намаляването на риска при бедствия. Модерните информационни и комуникационни технологии могат да улеснят процеса на взимане на решения при природни катаклизми, изтъкна проф. Велев. Надявам се на форума да бъдат  изложени новостите в тази област, да се оцени мощната сила са информационните технологии, конкретизира той.

При откриването на конференцията. Отляво надясно: полк. Апоспорис, проф. Велев, проф. Мураяма и доц. Бошнаков

Тематиката на конференцията е систематизирана в областите: Напредъкът на информационните и комуникационни технологии и бедствията, Климатичните промени и риска от бедствия, Управлението на климатичната информацията, Обработката на климатичната информация, Комуникациите при бедствия, Предизвикателства пред информационните и комуникационни технологии при управление на бедствени ситуации, Мониторинг на бедствията, Оценяване на риска при бедствия, Намаляване на риска при бедствия, Социалните медии и бедствията, Социално-икономическо въздействие на бедствията и др., очерта работата на форума проф. Велев.

Проф. Велев и проф. Мураяма

За нас е чест да проведем първата конференция на Международната федерация по обработка на информация в УНСС, посочи проф. Юко Мураяма, вицепрезидент на IFIP. ITDRR 2016 е отворен форум за разпространение на изследователски напредък, иновативни подходи и оригинални резултати от изследвания в областта на информационните технологии в намаляването на риска при бедствия. Създадохме и нова платформа с нов домейн за конференцията с цел създаване на мрежа от специалисти в областта, изтъкна проф. Мураяма.

Участници в конференцията

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката на университета, поздрави участниците във форума. Чест и признание е тази първа конференция да бъде организирана в нашия университет, отбеляза той и изрази увереност в ползотворната й работа. Дори най-развитите държави са изложени на рискове, защото никой не е застрахован срещу природните катаклизми, открои доц. Бошнаков актуалността на проблематиката.

Доц. Бошнаков

Ключова презентация изнесе полк. Панайотис Апоспорис от Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Той коментира мисията, визията, функциите и дейността на Центъра, фокусиран върху процеса на управление на кризисни ситуации при бедствия. Георги Петров от дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- МВР изложи виждания и актуална информация по темата. Ключова лекция на тема "Рискът от наводнения от малките язовири в България" изнесе проф. д-р Марияна Николова от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките (БАН).

Полк. Панайотис Апоспорис

Сборникът от доклади, изнесени по време на конференцията, ще бъде публикуван в поредицата „Съвременни информационни и комуникационни технологии“ на издателство Springer и ще бъде индексиран в Scopus и други международно признати научни бази данни.

Участниците в първата конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“

 

Галерия снимки от Първа международна конференция „Информационните технологии в намаляването на рис ...