Публична лекция на тема „Ефективна комуникация“

Публична лекция на тема „Ефективна комуникация“ организираха в зала „Тържествена“ УНСС и Софийската търговско-промишлена камара. Лектори бяха Ясар Маркос и Пламен Попов, създали маркетинг стратегия за над 1 млн. лв.

Лекцията бе открита от доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, който посочи, че това е една от поредните срещи на академичната общност с представителите на бизнеса.

Доц. Иван Стойчев (вляво) и Георги Чернев при откриването на срещата

Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена палата, коментира, че само през миналата година в университета са били проведени около 10 публични лекции, което потвърждава, че договорът за сътрудничество между УНСС и Камарата е особено ефективен. Той представи двамата лектори и изтъкна голямата ежедневна необходимост от ефективна комуникация.

Лекторите Ясар Маркос (вляво) и Павел Попов

В директно общуване с аудиторията Ясар Маркос набеляза ключовите въпроси в темата и сподели идеи за постигане на успех в професионалното развитие, бизнеса и личните взаимоотношения по пътя на ефективната комуникация. Лекторът е завършил медицина, работил е като лекар в Израел, докато не открил, че всъщност проблемите в нас се зараждат много преди да се появят на физическо ниво. Тогава той решил да изостави високоплатената си работа и да се отдаде на мисията си, а именно да подкрепя всеки човек, тръгнал по пътя на личностното израстване. Помогнал е на над 8000 души в над 200 обучения в Холандия, България и Израел. С примери Маркос се спря на някои от различията в начините на общуване и ефектите, до които довежда това.

В зала "Тържествена"

Павел Попов сега управлява два проекта, единият от които е старт-ъп с основна дейност обучения за личностно развитие и продажби, с партньор Маркос. Попов отбеляза, че комуникацията е процес, който съпътства човешкия живот и помага за свързване и общуване в социалната среда.

Присъстващите на срещата

В презентацията си Ясар Маркос открои желанието и намерението, гъвкавостта, постоянството и интегритета като най-важни в общуването. Той разграничи четири стила на общуване и посочи техните фактори: формален и неформален, доминантен и пасивен. С ясни характеристики лекторът обозначи стиловете „контролиращ“, „анализиращ“, „промотиращ“ и „подкрепящ“.  Осъзнаването на стиловете може да трансформира начина на общуване, защото често има неразбирателство. И не заради липса на желание, просто поради незнание и провал да предадеш посланието си по начин, така че другите да ни разберат, посочи Маркос. Познаването на стиловете помага да научиш за нуждите на всеки един от тях, особено при приемане и предаване на информация, а познавайки ги може да предадеш посланието си по начин по-близък и разбираем за човека, с когото общуваш.

По време на лекцията

Присъстващите в залата се самоопределиха в стиловете на общуване, а четирите групи направиха т.нар. приложение на знанията. Екипите излъчиха лидери и презентатори и получиха определена „валута“ за продажба на проекта си. С това занимание успяхме да продадем проект за 1 млн. лв., посочи Попов преди демонстрационната „игра“.

 

Галерия снимки от Публична лекция на тема „Ефективна комуникация“ ...