Доцент от УНСС бе гост-преподавател в Университета Париж – Версай

Доц. д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ бе поканена като гост-преподавател в Университета Париж - Версай, Франция.

По време на престоя си в ISM-UVSQ (Institut Supérieur de Management – Висш институт по мениджмънт - Университет Париж – Версай) тя изнесе серия лекции по управлението на качеството пред магистри от две специалности: програма M2 MAQAF (Management des Achats et de la Qualité fournisseurs) и M2 GRH (Gestion des Ressources Humaines).

Семинар на тема „Какво е качеството?“ със студенти от магистърска програма M2 GRH

В рамките на посещението си доц. д-р Елка Василева бе официално утвърдена като асоцииран член на лабораторията LAREQUOI ( Laboratoire de Recherchе en Management de l’ Université de Versailles Saint-Quentin - Изследователска лаборатория по мениджмънт към Университета Париж - Версай). Създадена през 1998 г. от Министерството на образованието на Франция, лабораторията LAREQUOI ръководи 12 магистърски програми и докторски тези на над 50 млади изследаватели, като средно на година се защитават около 10 докторски дисертации. В състава на лабораторията са включени около 90 преподаватели и изследователи както от Франция, така и от други университети от Европа, Северна Африка и САЩ. 

Семинар на тема „Качество и потребители“ със студенти от магистърска програма M2 MAQAF

Научните изследвания в лабораторията LAREQUOI са насочени главно към концепциите за отговорно и интегрирано управление на публичните и частните организации. Членството в тази лаборатория дава стабилна основа за коопериране между двата университета на всички нива на дейност – магистърски и докторски програми, съвместни научни изследвания и т.н.

Със студентите и преподавателите от M2 MAQAF

По време на срещите и разговорите с френските колеги доц. д-р Елка Василева представи резултати от изследвания в сферата на екологично отговорното управление на българските организации. Общите изследователски интереси позволяват да се търсят бъдещи форми на сътрудничество - например научни проекти в сферата на устойчивото управление.

 

Галерия снимки от Доцент от УНСС бе гост-преподавател в Университета Париж – Версай ...