Научна конференция "Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС"

петък, 04 ноември 2016 15:55

„Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС“ бе темата на научна конференция, организирана от катедра „Политология“ с партньорството на Международната гимназия „Проф. д-р В. Златарски“ и студентското сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО“. В работата на форума участваха доц. д-р Симеон Асенов, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, ръководител на научния проект № НИД НП – 10/2016 г. и председател на организационния комитет на конференцията, както и членовете на организационния комитет гл.ас. д-р Николай Кръстев, гл.ас. д-р Бойко Вълчев, ас. Ивайла Стоева.  Сред участниците бяха и проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, проф. д.ист.н. Трендафил Митев, проф. д.с.н. Михаил Мирчев, доц. д-р Елена Симеонова, научен секретар на катедра „Политология“, и др. 

По време на форума в голямата конферентна зала

Приветствие от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев прочете пред участниците във форума доц. д-р Симеон Асенов. В него се посочва, че темата на форума е поредното свидетелство за значимата учебна и изследователска работа на катедрата, а УНСС е водещият университет у нас в областта на политическите науки. Поздравителен адрес бе прочетен и от доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“.

Д-р Бойко Вълчев, доц. Симеон Асенов, д-р Борис Тодоров, д-р Николай Кръстев, ас. Ивайла Стоева (отляво надясно)

Много от нашите ученици избират УНСС и направлението „Политически науки“ за своето бъдещо професионално развитие, изтъкна в приветствието си д-р Борис Тодоров, зам.-директор на Международната гимназия „Проф. д-р В. Златарски“. Той благодари за възможността гимназията да е съорганизатор и участник в този важен научен форум.

Професори и студенти

Конференцията бе организирана в три панела: „Мисия, предимства и възможности на висшето образование по политически науки в УНСС“, „Ролята на средното и висшето образование за формиране на активно гражданско общество в България“ и „Активният гражданин и политическото участие през погледа на младите поколения“.

Младите участници в конференцията

Основен доклад „Политологията в УНСС: образователни традиции и предизвикателства“ изнесе доц. д-р Симеон Асенов. В него той изтъкна, че университетът е лидер в националното образователно пространство по политически науки, а стремежът е модерно обучение и европейски образователни стандарти. Докладчикът се спря и на академичния живот в катедрата, студентите от 26-те випуска, преподавателския състав, учебната практика и стажовете в реална работна среда, възможностите на възпитаниците за професионална реализация и др.

Доц. Асенов (в средата) говори за обучението по политология в УНСС

В  работата на конференцията участваха преподаватели от катедрите „Политология“, „Международни отношения“ и „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, от ТУ – София и  Международната гимназия „Проф. д-р В. Златарски“. В трети панел със свои презентации се включиха докторанти, студенти и ученици.

 

 

 

 

 

Галерия снимки от Научна конференция "Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС" ...